Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Pinakabagong Balita

Susuportahan ng Binance ang Programa ng Airdrop ng DIA (DIA) para sa Mga May Hawak ng DIA (DIA)

Binance
2021-01-12 08:25
Mga Kapwa Binancian,
Susuportahan ng Binance ang programa ng airdrop ng DIA (DIA) para sa mga may hawak ng DIA. Ipapamahagi ng Binance ang mga DIA token sa bawat user batay sa formula gaya ng sumusunod:
(Ang average na mga hawak na DIA ng user sa loob ng panahon ng snapshot * Kabuuang na-airdrop na DIA sa Binance) / Average na mga hawak na DIA sa Binance sa loob ng panahon ng snapshot)
kung saan:
  • Ang average na mga hawak na DIA ng user sa loob ng panahon ng snapshot = (Kabuuan ng pang-araw-araw na snapshot ng balanse sa DIA sa Binance account ng user / Kabuuang binilang na araw)
  • Ang average na mga hawak na DIA na nasa Binance sa loob ng panahon ng snapshot = (Mga Snapshot ng mga balanse sa DIA ng mga user ng Binance / Kabuuang binilang na araw)
Ang mga snapshot ay kinunan nang 10:00 AM (UTC) araw-araw mula 2020/09/25 hanggang 2020/12/10.
Tandaan:
  • Ang mga DIA token na nakabinbin ang pagdeposito o pag-withdraw sa oras ng mga snapshot ay hindi ibibilang sa iyong balanse sa DIA.
  • Ang average na mga balanse sa DIA sa panahon ng snapshot na mas mababa sa 1 DIA (kabilang ang mga nasa order ng pag-trade) ay hindi kwalipikado para sa airdrop.
  • Isasama sa mga snapshot ang mga balanse sa DIA sa mga spot wallet at sa mga Savings account (kasama ang mga panandaliang aktibidad ng Savings sa panahon ng snapshot), pero hindi kasama ang mga margin account at pautang sa crypto. Hindi isasama ang mga hindi naipamahaging pagbabayad ng interes sa DIA.
  • Ang DIA na hiniram mula sa mga margin account o pautang sa crypto, o DIA na inilipat sa mga spot wallet mula sa mga account na ito ay hindi magiging kwalipikado para sa airdrop.
  • Ipapamahagi ng Binance ang mga DIA token pagkatapos makumpleto ng proyekto ang airdrop ng DIA sa mga may hawak ng DIA. Magpo-post kami ng karagdagang anunsyo kapag nakumpleto na ang pamamahagi.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano maibibigay ang airdrop ng mga DIA token sa mga may hawak ng DIA, sumangguni sa: Airdrop ng DIA para sa 2020
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021/01/09
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Binance P2P ay idadagdag ang pares na SLP/PHP