Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Pinakabagong Aktibidad

Idinagdag ng Binance Liquid Swap ang BTC - Sumali para Makakuha ng Bahagi ng 500,000 BUSD na Reward

Binance
2020-12-21 04:37
Idinagdag na ng Binance Liquid Swap ang BTC sa mga sinusuportahang asset nito at inilunsad ang mga bagong liquidity pool ng BTC/ETH at DAI/ETH.
Para pasalamatan ang aming mga user sa kanilang suporta, inilulunsad ng Binance Liquid Swap ang ikalawang yugto ng promo ng mga reward. Maging isang tagapagbigay ng liquidity ngayon para makakuha ng bahagi ng 500,000 BUSD na reward.
Sa panahon ng aktibidad, ang mga user na magbibigay ng liquidity sa mga BTC/ETH, DAI/ETH, WBTC/ETH, at ETH/BUSD pool ay magkakaroon ng bahagi sa pool ng premyo na 500,000 BUSD, bilang karagdagan sa kinitang pangunahing interes (Bayarin sa pag-trade + interes sa Flexible Savings).
Panahon ng Aktibidad: 2020/12/19 0:00AM (UTC) - 2021/01/02 0:00 AM (UTC)
Ilalaan ng Binance ang mga reward batay sa oras-oras na ratio ng share ng pool ng mga user sa mga liquidity pool (ibig sabihin, Ang mga oras-oras na reward ng mga user = Ratio ng share ng pool * Ang kabuuang oras-oras na reward sa mga liquidity pool.)
Malalaking Reward para sa Mga Liquidity Pool:
Liquidity Pool
Kabuuang Reward
Tagal
Pang-araw-araw na Kabuuang Reward
BTC/ETH
150,000 BUSD
14 na araw
10,714 BUSD
DAI/ETH
150,000 BUSD
14 na araw
10,714 BUSD
WBTC/ETH
100,000 BUSD
14 na araw
7,142 BUSD
ETH/BUSD
100,000 BUSD
14 na araw
7,142 BUSD
Halimbawa, sa panahon ng aktibidad, kung magdaragdag si user A ng liquidity sa BTC/ETH pool at hahawak ng 0.1% na share ng pool, ang oras-oras na reward na matatanggap ni user A ay: 0.1% * (150,000 BUSD / 14 na araw / 24 na oras) = 0.4464 BUSD
Tandaan:
  • Ang mga super reward para sa aktibidad na ito ay para lang sa mga user na magdaragdag ng liquidity sa 4 na pool ng aktibidad.
  • Oras-oras na kakalkulahin ng system ang ratio ng share ng pool batay sa oras. Dahil sa latency ng network at ilang iba pang dahilan, ang "ratio ng share ng pool" na ipinapakita sa page ay puwedeng naiiba mula sa ratio ng share ng pool na kinalkula ng system, at ang huli ang dapat manaig.
  • Ipamamahagi ang mga reward sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng aktibidad. Makikita ng mga user ang kanilang mga reward sa pamamagitan ng pagpili sa Account Center > Wallet > Kasaysayan ng Pamamahagi.
  • Hindi nagbibigay ng garantisadong mga kita ang Binance Liquid Swap. Ang pagbibigay ng liquidity para sa mga liquidity pool ay may mga partikular na panganib. Sa matitinding kaso, puwede itong maging sanhi ng pagkalugi ng principal dahil sa pansamantalang panganib.
  • Basahin ang tungkol sa pansamantalang panganib dito: Pagpapaliwanag sa Pansamantalang Pagkalugi.
  • Nakalaan sa Binance ang karapatang kanselahin o baguhin ang anumang Aktibidad o Mga Panuntunan sa Aktibidad sa aming sariling pagpapasya.
Mga link ng sanggunian:
Abiso sa panganib: Ang pamumuhunan sa cryptocurrency ay nasasailalim sa mataas na panganib sa merkado. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang direkta, hindi direkta, o kinahinatnang pagkalugi bilang resulta ng kumpetisyon sa pag-trade. Isagawa ang iyong mga pamumuhunan nang may pag-iingat.
Mga Kaugnay na Artikulo
Philippines Special: Mag-trade at Kumita sa Binance P2P - 11,300 SLP Tokens ang Mapapanalunan