Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Latest Binance News
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

System Upgrade Notice

Binance
2018-01-03 11:37

Fellow Binancians,

 

Due to the recent increase in user growth, Binance will be performing a system upgrade shortly after 2018/01/04 03:00 AM (UTC). The upgrade will take approximately 30 minutes. Binance will suspend withdrawals and trading during this period. We apologize for any inconvenience caused, and thank you for your patience.

Thanks for your support!

Binance Team

2018/01/03

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance_2017  

Mga Kaugnay na Artikulo
Wallet Maintenance for Ethereum Network (ERC20) - 2021-07-27