Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

BQX Leaderboard Reward Program Finished

2017-09-27 07:21

Dear all,

 

The BQX Leaderboard Reward Program is finished. Congratulations to the 201 bounty winners.

All 110,000 BQX has been distributed to the winning accounts. You can check it in your account ("User Center>Distribution History").

Thank you for your support!

Binance Team

2017/09/27

 

Find us on

Slack: https://joinslack.binance.com/
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance_2017