Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Latest Binance News
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Adds Japanese Language to its Website

Binance
2017-09-01 11:49

Dear all,

Binance website is now available in Japanese. You can change the language into Japanese at the top right corner of the website.  

The website has been translated by our community volunteer. If you have any suggestions for our website, kindly reach out to us.

Thank you for your support!

Binance Team

2017/09/01

Mga Kaugnay na Artikulo
Reimbursement for Binance Futures ETH/USDT System Issue & Liquidation (2021-10-14)