Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Latest Binance News
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Bitcoin Withdrawal Notice

Binance
2017-08-14 14:34

Dear community,

The active Bitcoin trading resulted in the blockchain Network congestion today, so your deposit and withdrawal may be slower than before. We recommend you to withdraw coins other than Bitcoin (Recommend to use Ethereum or Litecoin) if you have an emergency withdrawal.

Thank you for your support!

Binance Team

August  14, 2017

Mga Kaugnay na Artikulo
Binance Completes Fetch.ai (FET) Mainnet Integration