Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
API Updates

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance API Beta

2017-07-28 06:29

Dear all,

 

Binance opens the API Beta to public. You can create your API Key and Secret in your Account settings(API Document).  

If you have any questions, please use the #Binance API (English).

You can apply API beta tesing here.

3.jpg

API

4.jpg

 

Thank you for your support!

 

Binance Team
July 28th, 2017