Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
Latest Activities

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Free Trade Fee

2017-07-24 11:03

Dear all,

 

All the trading fee in our Binance.com will be free from July, 25th,2017, 0:00 to August 24th, 2017, 24:00 (Beijing time).

 

Thanks for support!

 

Binance team