Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
Latest Binance News

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Extends Zero Maker Fee Promotion for BUSD to 2021/02/08

2020-10-09 03:00
Fellow Binancians,
Due to further popular demand, we will be extending the Binance Extends Zero Maker Fee Promotion for BUSD end date to 2021/02/08 0:00 AM (UTC), previously scheduled to end at 2020/10/10 0:00 AM (UTC). The zero maker fee promotion will apply to all existing and future BUSD trading pairs.
To understand more about BUSD, click here. For any business queries, please contact the BUSD team here: busd@binance.com
Thanks for your support!
Binance Team
2020/10/09
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on