Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
New Cryptocurrency Listing

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Adds POWR/BUSD and POWR/USDT Trading Pairs

2021-11-17 02:00
Fellow Binancians,
Binance will open trading for POWR/BUSD and POWR/USDT trading pairs at 2021-11-17 06:00 AM (UTC).
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-11-17
Trade on-the-go with Binance’s crypto trading app (iOS/Android)
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.