Pautang sa Crypto
Manghiram para sa Pag-trade sa Spot/Margin/Futures o pag-stake para kumita ng mataas na APY.
Magbayad anumang oras
Mga Rate ng VIP Tier
Walang bayad sa transaksyon
Mabababang Rate ng Pag-stake ng Pautang
Bahagyang Liquidation
Masyado bang maliit ang halaga? Subukan ang VIP LoanMag-apply Na
Gusto kong makahiram
Halaga ng collateral
Inisyal na LTV
Termino ng Pautang (Mga Araw)
7
14
30
90
180
Interes
Oras-oras na Rate ng Interes
-
Kabuuang Halaga ng Interes
-
Manwal ng User
Mas marami pang data ng pautang
FAQs
Anong crypto ang puwede kong hiramin sa Binance Crypto Loans?
Nag-aalok ang Binance Crypto Loans ng isang malawak na hanay ng crypto na mauutang na asset at collateral, kabilang ang BUSDT, USDT, BTC, at ETH. Tingnan ang page ng Data ng Pautang para sa higit pang impormasyon.
Ano ang Mga Tagal ng Pautang?
Ang mga tagal ng pautang ay available mula 7, 14, 30, 90, at 180 araw. Puwede kang magbayad nang maaga anumang oras at kakalkulahin ang interes batay sa mga oras ng paghiram. Walang multa para sa maagang pagbabayad.
Paano kinakalkula ang interes?
Kinakalkula ang interes kada oras, at kinakalkula bilang isang oras ang isang hindi kumpletong isang oras. Ang rate ng interes ay nagsisimulang maipon sa oras ng paghiram.
Ano ang LTV?
Ang LTV ay Loan-to-Value. Ito ang kabuuang value ng iyong pautang kasama ang interes, kung mayroon man, sa value ng iyong collateral. Ang halaga ay tinutukoy ng presyo ng index.

LTV = Value ng Pautang / Value ng Collateral
Ano ang mangyayari kung lalampas sa itinakdang araw (overdue) ang pagbabayad ko ng pautang?
Nagbibigay kami ng tagal ng overdue na 72 oras (para sa mga tagal ng pautang na 7 araw at 14 na araw) o 168 oras (para sa mga tagal ng pautang na 30 araw, 90 araw, at 180 araw), kung saan sa panahong ito ay sisingilin ka nang 3 beses ng oras-oras na interes. Kung hindi ka magbabayad pagkatapos ng tagal ng overdue, ili-liquidate namin ang iyong collateral para mabayaran ang iyong pautang.
Ano ang puwede kong gawin sa pautang sa crypto?
Magagamit mo ang pautang para sa anumang layunin, kabilang na ang pag-trade sa spot, margin, o futures market, pag-stake, o kahit na pag-withdraw ng mga pondo.
Ano ang "Pag-stake ng Pautang"?
Sinusuportahan ng pag-stake ng pautang ang collateral na may logo ng [Staking]. Ang pag-stake ng pautang ay bumubuo ng kita para bawasan ang interes para sa order ng pautang sa pamamagitan ng pag-stake sa collateral. Magbabago-bago ang kita mula sa pag-stake at maa-adjust ito sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kakalkulahin ang lahat ng order ng pautang na kasali sa pag-stake batay sa kita at rate ng interes na ipinapakita sa panahon ng paghiram. Nagsusumikap ang Binance na pinakamahuhusay na proyekto sa pag-stake lang ang ialok.

Tandaan na walang inaakong pananagutan ang Binance para sa anumang pagkalugi na dulot ng mga panseguridad na isyu ng kontrata sa chain ng proyekto. Basahin nang mabuti at sang-ayunan ang Kasunduan sa Serbisyo sa Pautang ng Binance bago mo gamitin ang Binance Loans.
Puwede ko bang i-renew ang order ng pautang ko?
Oo. Kahit anong token ang hiniram mo (hal. Bitcoin, Ethereum), puwede mong i-renew ang order ng pautang sa loob ng 24 na oras bago ang itinakdang petsa. Tandaan na ang mga 180 araw na order at order ng pag-stake ng pautang ay hindi puwedeng i-renew, at ang bawat order ng pautang ay puwede lang ma-renew nang isang beses.
Ano ang "Auto Top-up"?
Nagbibigay-daan sa iyo ang auto top-up na mas mahusay na mapamahalaan ang iyong mga posisyon sa pautang. Pagkatapos i-enable ang auto top-up, awtomatikong gagamitin ng system ang parehong asset sa iyong Spot Wallet para i-top up ang collateral ng iyong order ng pautang pabalik sa inisyal na LTV sa panahon ng margin call. Gayunpaman, tandaan na puwede ka pa ring ma-liquidate sa panahon ng matitinding paggalaw ng merkado kahit na na-enable mo na ang auto top-up.