Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Historikal na Data ng Merkado
I-download nang madali ang maraming data ng merkado sa Binance
Binibigyang-kakayahan ng Binance ang mga user na mag-download ng historical data ng merkado sa pamamagitan ng web o Binance API.
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang FAQ Tungkol sa Pag-download ng Historical Data
K-Line
Tinatawag ring candlestick data, ang mga K-line ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang bukas na oras na may iba't ibang agwat na sinusuportahan.
Mga aggTrade
Pinagsasama ang kabuuang dami ng mga order na napunan sa isang partikular na presyo sa araw-araw o buwanang mga agwat.
Mga Trade
Na-update ang mga naipatupad na transaksyon sa antas ng tick sa araw-araw o buwanang mga agwat.
K-line ng Index Price
Ang sukatan ng rate ng pagpopondo na binubuo ng isang basket ng mga presyo mula sa mga pangunahing palitan ng spot market, na tinitimbang ng kanilang relatibong dami. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Price Index
K-line ng Mark Price
Ang sukatan ng rate ng pagpopondo para mas mahusay na matantya ang 'tunay' na halaga ng contract at maiwasan ang mga hindi kinakailangang liquidation o anumang pagmamanipula sa merkado. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang Mark Price sa USDⓈ-Margined Futures
Premium Index K-line
Isang sukatan ng rate ng pagpopondo, kung saan ang Premium Index (P) = [Max(0, Impact Bid Price - Price Index) - Max (0, Price Index - Impact Ask Price)/Price Index. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang Panimula sa Mga Rate ng Pagpopondo ng Binance Futures
Data ng Futures Order Book
Available lang sa Binance Futures. Kinakailangan nitong ma-whitelist muna ang futures account at puwede lang i-download sa pamamagitan ng API.
Snapshot ng orderbook (S_Depth): Mula Enero 2020, sa BTC/USDT na simbolo lang.
Orderbook sa antas ng tick (T_Depth): Mula Enero 2020, sa lahat ng simbolo
Real-time na Data
Makikita dito ang real-time na data sa Spot at Binance Futures
Real-time na Data sa Spot
Real-time na Data sa Futures
Mga API Doc
Matatagpuan dito ang maraming pag-download ng API Data.
Gabay sa API
Manatiling nakatutok dahil mas maraming serbisyo ang magiging available sa lalong madaling panahon.
Para sa mga tanong at suporta, makipag-ugnayan sa amin sa: data@binance.com
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Copyright © 2022 Binance.com | Nakalaan ang lahat ng karapatan.