Grid Trading
Bonus sa BUSD
New
English
USD
Mga Panuntunan sa Pag-trade
* Ang bilang ng mga bukas na conditional order (kabilang ang Stop Limit, Stop Market, at Trailing Stop) nang sabay-sabay ay limitado sa 10 bawat simbolo bawat user. Ang mga bukas na conditional order ay kasama sa maximum na mga bukas na order.
Simbolo
Min. na Halaga ng Pag-trade
Min. na Order Price / Min. na Paggalaw ng Presyo
Cap ng Limit Order Price / Ratio ng Floor
Max. na Dami ng Market Order / Limit Order
Max. Open Order Qty
Threshold ng Proteksyon sa Presyo
Multiplier ng Kontrata
Bayad sa Clearance ng Insurance
BTCUSD Perpetual1 Cont
1000 /0.1 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%1000.60%
BTCUSD 09241 Cont
1000 /0.1 USD
5% / 5%
2000 /1000000 Cont
2005%1000.60%
BTCUSD 12311 Cont
1000 /0.1 USD
5% / 5%
500 /1000000 Cont
2005%1000.60%
ETHUSD Perpetual1 Cont
50 /0.01 USD
5% / 5%
25000 /1000000 Cont
2005%101.00%
ETHUSD 09241 Cont
50 /0.01 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
ETHUSD 12311 Cont
50 /0.01 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
LINKUSD Perpetual1 Cont
0.500 /0.001 USD
5% / 5%
25000 /1000000 Cont
2005%101.00%
BNBUSD Perpetual1 Cont
7 /0.001 USD
5% / 5%
25000 /1000000 Cont
2005%101.00%
TRXUSD Perpetual1 Cont
0.00150 /0.00001 USD
5% / 5%
25000 /1000000 Cont
2005%101.00%
DOTUSD Perpetual1 Cont
0.400 /0.001 USD
5% / 5%
25000 /1000000 Cont
2005%101.00%
ADAUSD Perpetual1 Cont
0.01700 /0.00001 USD
5% / 5%
25000 /1000000 Cont
2005%101.00%
EOSUSD Perpetual1 Cont
0.100 /0.001 USD
10% / 10%
25000 /1000000 Cont
2005%101.00%
LTCUSD Perpetual1 Cont
3.80 /0.01 USD
5% / 5%
20000 /1000000 Cont
2005%101.00%
BCHUSD Perpetual1 Cont
14.40 /0.01 USD
5% / 5%
20000 /1000000 Cont
2005%101.00%
XRPUSD Perpetual1 Cont
0.0150 /0.0001 USD
5% / 5%
10000 /1000000 Cont
2005%101.00%
ETCUSD Perpetual1 Cont
1.200 /0.001 USD
10% / 10%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
FILUSD Perpetual1 Cont
1.500 /0.001 USD
10% / 10%
6564 /1000000 Cont
2005%101.50%
EGLDUSD Perpetual1 Cont
1.840 /0.001 USD
10% / 10%
20000 /1000000 Cont
2005%101.50%
DOGEUSD Perpetual1 Cont
0.002000 /0.000001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.50%
ADAUSD 09241 Cont
0.01700 /0.00001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
LINKUSD 09241 Cont
0.500 /0.001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
BCHUSD 09241 Cont
14.40 /0.01 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
DOTUSD 09241 Cont
0.400 /0.001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
XRPUSD 09241 Cont
0.0150 /0.0001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
LTCUSD 09241 Cont
3.80 /0.01 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
BNBUSD 09241 Cont
7 /0.001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
UNIUSD Perpetual1 Cont
0.390 /0.001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.50%
THETAUSD Perpetual1 Cont
0.100 /0.001 USD
5% / 5%
2500 /1000000 Cont
2005%101.50%
XLMUSD Perpetual1 Cont
0.00700 /0.00001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.50%
ADAUSD 12311 Cont
0.01700 /0.00001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
LINKUSD 12311 Cont
0.500 /0.001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
BCHUSD 12311 Cont
14.40 /0.01 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
DOTUSD 12311 Cont
0.400 /0.001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
XRPUSD 12311 Cont
0.0150 /0.0001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
LTCUSD 12311 Cont
3.80 /0.01 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
BNBUSD 12311 Cont
7 /0.001 USD
5% / 5%
5000 /1000000 Cont
2005%101.00%
SOLUSD Perpetual1 Cont
0.300 /0.001 USD
5% / 5%
1000 /100000 Cont
2005%101.50%
LUNAUSD Perpetual1 Cont
0.030 /0.001 USD
5% / 5%
2500 /100000 Cont
2005%101.50%