Impormasyon
Real-Time na Rate ng Pagpopondo
Kasaysayan ng Rate ng Pagpopondo
Kasaysayan ng Insurance Fund
Index
Data sa Pag-trade
Mga Kontrata
Kategorya
Bukas na InteresRatio ng Long/Short ng Nangungunang Trader (Mga Account)Ratio ng Long/Short ng Nangungunang Trader (Mga Posisyon)Long/Short na RatioDami ng Pagbili/Pagbebenta ng Taker
Bukas na Interes
Panahon
Ratio ng Long/Short ng Nangungunang Trader (Mga Account)
Ang proporsyon ng net long at net short na mga account sa kabuuang mga account ng mga nangungunang trader. Ang bawat account ay bibilangin nang isang beses lang.
Long na Account % = Mga Account ng mga nangungunang trader na may net na long na posisyon / Kabuuang mga account ng mga nangungunang trader na may mga open na posisyon
Short na Account % = Mga account ng mga nangungunang trader na may net na short na posisyon / Kabuuang mga account ng mga nangungunang trader na may mga open na posisyon
Long/Short na Ratio (Mga Account) = Long na Account % / Short na Account %
Panahon
Ratio ng Long/Short ng Nangungunang Trader (Mga Posisyon)
Ang proporsyon ng net long at net short na mga posisyon sa kabuuang mga open na posisyon ng mga nangungunang trader.
Long na Posisyon % = Mga long na posisyon ng mga nangungunang trader / Kabuuang mga open na posisyon ng mga nangungunang trader
Short na Posisyon % = Mga short na posisyon ng mga nangungunang trader / Kabuuang open na posisyon ng mga nangungunang trader
Long/Short na Ratio (Mga Posisyon) = Long na Posisyon % / Short na Posisyon %
Panahon
Long/Short na Ratio
Ang proporsyon ng net long at net short na mga account sa kabuuang mga account na may mga posisyon. Ang bawat account ay bibilangin nang isang beses lang.
Long Account % = Mga account na may mga net na long na posisyon / Kabuuang mga account na may mga posisyon
Short Account % = Mga account na may mga net na short na posisyon / Kabuuang mga account na may mga posisyon
Long/Short na Ratio = Long na Account % / Short na Account %
Panahon
Dami ng Pagbili/Pagbebenta ng Taker
Dami ng Binili ng Taker: ang kabuuang dami ng mga buy order na pinunan ng mga taker sa loob ng panahon.
Dami ng Benta ng Taker: Ang kabuuang dami ng mga sell order na pinunan ng mga taker sa loob ng panahon.
Panahon