Home ng Futures
Mabilis na pag-navigate sa aming mga pinakabagong produkto, serbisyo, at mapagkukunan
Spot
Palitan ng Blockchain at crypto asset
Leveraged Token
Magkaroon ng mas mataas na leverage nang walang panganib ng liquidation
USDⓈ-M Futures
LeaderboardKumita ng Bonus
English
USD
Impormasyon
Real-Time na Rate ng Pagpopondo
Kasaysayan ng Rate ng Pagpopondo
Kasaysayan ng Insurance Fund
Index
Data sa Pag-trade
BTCUSDT Perpetual
 • BTCUSDT Perpetual
 • ETHUSDT Perpetual
 • BCHUSDT Perpetual
 • XRPUSDT Perpetual
 • EOSUSDT Perpetual
 • LTCUSDT Perpetual
 • TRXUSDT Perpetual
 • ETCUSDT Perpetual
 • LINKUSDT Perpetual
 • XLMUSDT Perpetual
 • ADAUSDT Perpetual
 • XMRUSDT Perpetual
 • DASHUSDT Perpetual
 • ZECUSDT Perpetual
 • XTZUSDT Perpetual
 • BNBUSDT Perpetual
 • ATOMUSDT Perpetual
 • ONTUSDT Perpetual
 • IOTAUSDT Perpetual
 • BATUSDT Perpetual
 • VETUSDT Perpetual
 • NEOUSDT Perpetual
 • QTUMUSDT Perpetual
 • IOSTUSDT Perpetual
 • THETAUSDT Perpetual
 • ALGOUSDT Perpetual
 • ZILUSDT Perpetual
 • KNCUSDT Perpetual
 • ZRXUSDT Perpetual
 • COMPUSDT Perpetual
 • OMGUSDT Perpetual
 • DOGEUSDT Perpetual
 • SXPUSDT Perpetual
 • KAVAUSDT Perpetual
 • BANDUSDT Perpetual
 • RLCUSDT Perpetual
 • WAVESUSDT Perpetual
 • MKRUSDT Perpetual
 • SNXUSDT Perpetual
 • DOTUSDT Perpetual
 • DEFIUSDT Perpetual
 • YFIUSDT Perpetual
 • BALUSDT Perpetual
 • CRVUSDT Perpetual
 • TRBUSDT Perpetual
 • YFIIUSDT Perpetual
 • RUNEUSDT Perpetual
 • SUSHIUSDT Perpetual
 • SRMUSDT Perpetual
 • BZRXUSDT Perpetual
 • EGLDUSDT Perpetual
 • SOLUSDT Perpetual
 • ICXUSDT Perpetual
 • STORJUSDT Perpetual
 • BLZUSDT Perpetual
 • UNIUSDT Perpetual
 • AVAXUSDT Perpetual
 • FTMUSDT Perpetual
 • HNTUSDT Perpetual
 • ENJUSDT Perpetual
 • FLMUSDT Perpetual
 • TOMOUSDT Perpetual
 • RENUSDT Perpetual
 • KSMUSDT Perpetual
 • NEARUSDT Perpetual
 • AAVEUSDT Perpetual
 • FILUSDT Perpetual
 • RSRUSDT Perpetual
 • LRCUSDT Perpetual
 • MATICUSDT Perpetual
 • OCEANUSDT Perpetual
 • CVCUSDT Perpetual
 • BELUSDT Perpetual
 • CTKUSDT Perpetual
 • AXSUSDT Perpetual
 • ALPHAUSDT Perpetual
 • ZENUSDT Perpetual
 • SKLUSDT Perpetual
 • GRTUSDT Perpetual
 • 1INCHUSDT Perpetual
 • BTCBUSD Perpetual
 • AKROUSDT Perpetual
 • CHZUSDT Perpetual
 • SANDUSDT Perpetual
 • ANKRUSDT Perpetual
 • LUNAUSDT Perpetual
 • BTSUSDT Perpetual
 • LITUSDT Perpetual
 • UNFIUSDT Perpetual
 • DODOUSDT Perpetual
 • REEFUSDT Perpetual
 • RVNUSDT Perpetual
 • SFPUSDT Perpetual
 • XEMUSDT Perpetual
 • COTIUSDT Perpetual
 • CHRUSDT Perpetual
 • MANAUSDT Perpetual
 • ALICEUSDT Perpetual
 • HBARUSDT Perpetual
 • ONEUSDT Perpetual
 • LINAUSDT Perpetual
 • STMXUSDT Perpetual
 • DENTUSDT Perpetual
 • CELRUSDT Perpetual
 • HOTUSDT Perpetual
 • MTLUSDT Perpetual
 • OGNUSDT Perpetual
 • BTTUSDT Perpetual
 • NKNUSDT Perpetual
 • SCUSDT Perpetual
 • DGBUSDT Perpetual
 • 1000SHIBUSDT Perpetual
 • ICPUSDT Perpetual
 • BAKEUSDT Perpetual
 • GTCUSDT Perpetual
Premium Index
 • Premium Index
 • Index ng Presyo
 • Mark Price
BTCUSDT Perpetual Premium Index
1P
 
1H
 
OrasMga KontrataPremium Index
Walang data