Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Bayarin sa Pag-trade
Mag-log in upang makita ang iyong antas sa bayad ng pagtrade.Maglog in
Magkaroon ng mas matataas na diskwento at pribilehiyo.Programa ng VIP
Makakuha ng higit pang benepisyo sa mga kaltas sa bayad para sa mga sumusunod na transaksyon.
Mga Pares sa Pag-trade ng BTC sa Spot
0% Bayad
Bago
walang bayarin sa mga napiling fiat at pares ng stablecoin ng BTC
Matuto pa
Mga Pares sa Pag-trade ng BUSD sa Spot
0% Bayarin
walang bayarin ng maker sa mga pares ng BUSD
Kaltas sa BNB
25% Off
sa bayad sa Pag-trade sa Spot
Kaltas sa BNB
10% Off
sa bayad sa Pag-trade sa USDⓈ-M Futures
Rate ng Bayad
Spot Trading
Interes sa Paghiram sa Margin
USDⓈ-M Futures Trading
COIN-M Futures Trading
Interes sa Cross Collateral
Pag-farm ng Pag-swap
P2P
Lebel/Antas30d na Dami ng Trade (BUSD)at/oBalanse ng BNBMaker / Taker
Maker / Taker
BNB 25% na diskwento
Regular na User
< 1,000,000 BUSDo≥ 0 BNB0.1000% / 0.1000%0.0750% / 0.0750%
VIP 1
≥ 1,000,000 BUSDat≥ 25 BNB0.0900% / 0.1000%0.0675% / 0.0750%
VIP 2
≥ 5,000,000 BUSDat≥ 100 BNB0.0800% / 0.1000%0.0600% / 0.0750%
VIP 3
≥ 20,000,000 BUSDat≥ 250 BNB0.0700% / 0.1000%0.0525% / 0.0750%
VIP 4
≥ 100,000,000 BUSDat≥ 500 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0700% / 0.0900%
0.0150% / 0.0300%
0.0525% / 0.0675%
VIP 5
≥ 150,000,000 BUSDat≥ 1,000 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0600% / 0.0800%
0.0150% / 0.0300%
0.0450% / 0.0600%
VIP 6
≥ 400,000,000 BUSDat≥ 1,750 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0500% / 0.0700%
0.0150% / 0.0300%
0.0375% / 0.0525%
VIP 7
≥ 800,000,000 BUSDat≥ 3,000 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0400% / 0.0600%
0.0150% / 0.0300%
0.0300% / 0.0450%
VIP 8
≥ 2,000,000,000 BUSDat≥ 4,500 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0300% / 0.0500%
0.0150% / 0.0300%
0.0225% / 0.0375%
VIP 9
≥ 4,000,000,000 BUSDat≥ 5,500 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
“Taker” ang tawag sa order na nagte-trade sa market price, “Maker” ang tawag sa order na nagte-trade sa limitadong presyo.Matuto pa
Sinusukat ang mga antas ng dami ng pag-trade ng VIP batay sa dami ng pag-trade sa spot, o kung natutugunan ba ng dami ng pag-trade sa futures ang pamantayan (kasama sa dami ng pag-trade ng Futures ang USDS-M futures at COIN-M futures).
Mag-refer ng mga kaibigan para kumita ng 20% kickback sa bayarin sa pag-trade.Matuto pa