Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Bayarin sa Pag-trade
Mag-log in upang makita ang iyong antas sa bayad ng pagtrade.Maglog in
Magkaroon ng mas matataas na diskwento at pribilehiyo.Programa ng VIP
Makakuha ng higit pang pakinabang sa mga pagbawas sa bayad sa BNB para sa mga sumusunod na transaksyon
Bayad sa Spot Trading
25% Off
USDⓈ-M Futures Trading
10% Off
Rate ng Bayad
Spot Trading
Interes sa Paghiram sa Margin
USDⓈ-M Futures Trading
COIN-M Futures Trading
Interes sa Cross Collateral
Bayad sa Liquidity Swap
P2P
Coin na Collateral
BTC
ETH
EUR
Lebel/AntasCoin na CollateralManghiram ng CoinPang-araw-Araw na Rate ng InteresPanahon ng PalugitLimitasyon sa Paghiram
VIP 0
BTC
BUSD
USDT
0.2400%
0.2400%
2
2
30,000.00
30,000.00
VIP 1
BTC
BUSD
USDT
0.2160%
0.2160%
2
2
75,000.00
75,000.00
VIP 2
BTC
BUSD
USDT
0.1680%
0.1680%
2
2
100,000.00
100,000.00
VIP 3
BTC
BUSD
USDT
0.1440%
0.1440%
2
2
200,000.00
200,000.00
VIP 4
BTC
BUSD
USDT
0.1200%
0.1200%
2
2
300,000.00
300,000.00
VIP 5
BTC
BUSD
USDT
0.0960%
0.0960%
2
2
400,000.00
400,000.00
VIP 6
BTC
BUSD
USDT
0.0840%
0.0840%
2
2
500,000.00
500,000.00
VIP 7
BTC
BUSD
USDT
0.0720%
0.0720%
2
2
600,000.00
600,000.00
VIP 8
BTC
BUSD
USDT
0.0600%
0.0600%
2
2
750,000.00
750,000.00
VIP 9
BTC
BUSD
USDT
0.0480%
0.0480%
2
2
900,000.00
900,000.00
Nagtetrade ng 50 BTC o higit pa?Mga serbisyo ng Bespoke para sa mga kliyenteng VIP