Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Binance Staking - ETH 2.0
Ligtas na pag-stake ng ETH. Hanggang 20% APY.
Proseso
 • Mag-stake ng ETH
  Tuloy-tuloy at isang click na pag-stake ng ETH 2.0 na may minimal na kinakailangan at maximum na return. Hindi mo puwedeng i-redeem ang iyong stake habang nasa unang yugto at puwede itong umabot nang higit sa 2 taon. Ginagawang token ng Binance ang BETH bilang tanging pruweba ng naka-stake mong ETH sa 1:1 na ratio.
 • Pamamahagi ng Mga Reward
  Regular kaming namamahagi ng mga on-chain reward sa lahat ng kalahok base sa kanilang posisyon sa BETH. Ang mga on-chain reward ay ipapamahagi sa anyo ng BETH sa mga Spot account ng mga user.
 • Mag-redeem ng ETH
  Kailangan pang kumpirmahin.
  Puwede mong i-redeem ang iyong ETH kapag nakumpleto na ang unang yugto at nagpapatupad ang ETH 2.0 ng mga shard chain. Samantala, puwede mong i-swap ang BETH sa ETH sa 1:1 na ratio at makuha ang halagang katumbas ng kasalukuyang halaga ng iyong BETH.
FAQ
1. Ano ang ETH2.0?
FAQ1Content
2. Kailan ko puwedeng i-redeem ang naka-stake kong ETH?
FAQ2Content
3. Paano kinakalkula ang APY?
FAQ3Content
4. Ano ang BETH at paano ito gamitin?
FAQ4Content
5. Saan ko puwedeng makita ang aking balanse sa pag-stake?
FAQ5Content
6. Kailan ko puwedeng makuha ang aking mga reward sa pag-stake?
FAQ6Content
7. Patuloy ba akong makakatanggap ng interes ng pag-stake ng BETH kung ise-stake ko ang aking BETH sa Launchpool o iba pang mga produkto?
FAQ7Content
8. Bakit mas mababa sa APR ng ETH chain ang natanggap kong interes sa BETH?
FAQ8Content
View More