Dual na Pamumuhunan
I-monetize ang iyong market view at makakuha ng access sa mga potensyal na mataas na reward
Bumili kapag Mababa o Magbenta kapag Mataas
Maraming Pagpipilian
Walang Bayarin sa Pag-trade
Matataas na Reward
Image
Mag-log in para tingnan ang mga detalye ng hawak
Mga Available na Coin
FAQ o Madalas na Katanungan
Hakbang 1: Pumili ng asset
Beginner Mode
Coin
APR
Current Price
Coin
APR
Current Price
Coin
APR
Current Price
* Nire-refresh nang real time ang APR. Gagamitin namin ang pinakabagong APR sa oras kung kailan mo matagumpay na makukumpleto ang subskripsyon.
Hakbang 2: Magsimula
Magpasyang Magbenta kapag Mataas o Bumili kapag Mababa
1
2
3
4
Humanap ng Mga Produkto ng  
Magbenta ng sa halagang
Bumili ng sa halagang
--
sa   --kumita ng APR :  --
Current Price :
 --
Hakbang 2: Pumili ng settlement
Current Price ng
--
Hindi available ang mga produkto sa ngayon, i-refresh ang page
Return Calculator
Pumili ng produkto sa itaas para simulan ang pagkalkula.

FAQ o Madalas na Katanungan

  1. Ano ang Dual na Pamumuhunan?

  Binibigyan ka ng Dual na Pamumuhunan ng pagkakataong bumili o magbenta ng cryptocurrency sa gusto mong presyo at petsa sa hinaharap, habang nakakakuha ng mataas na reward kahit saang direksyon pumunta ang merkado

  2. Ano ang mga benepisyo ng Dual na Pamumuhunan?

  Bumili kapag Mababa o Magbenta kapag Mataas: Puwede kang bumili ng crypto sa mas mababang presyo o magbenta ng crypto sa mas mataas na presyo;
  Matataas na Reward: Makakakuha ka ng mataas na passive na kita kahit saang direksyong pumunta ang merkado;
  Maraming Pagpipilian: Makakapili ka sa maraming iba't ibang asset at maitatakda mo ang target na petsa at presyo ayon sa gusto mo;
  Walang Bayarin sa Pag-trade: Walang bayarin sa pag-trade kapag naabot ang target at napunan ang produktong “Bumili kapag Mababa” o “Magbenta kapag Mataas.”

  3. Kailan ako dapat gumamit ng Dual na Pamumuhunan?

  Kung isa kang advanced trader o isang simpleng HODLer na gustong kumita ng karagdagang reward, maraming iba't ibang dahilan kung bakit posible kang magpasyang gumamit ng Dual na Pamumuhunan. Kabilang sa ilan sa mga pinakakaraniwang sitwasyon ang:
  Take profit: Ibenta ang hawak mong crypto sa Target Price para maisakatuparan ang ilan sa iyong mga kita sa pamumuhunan habang nakikinabang sa mga dagdag na reward;
  Bilhin ang mga dip: Bumili ng crypto sa Target Price kapag bagsak ang merkado, at makakuha ng mga dagdag na reward;
  Magparami pa ng crypto: Mayroon kang crypto at gusto mong makakuha ng mga karagdagang return habang hawak mo ang mga ito;
  Magparami pa ng stablecoin: Mayroon kang mga stablecoin at gusto mong kumita ng dagdag na return habang hawak mo ang mga iyon.

  4. Paano gumagana ang mga produktong “Bumili kapag Mababa” at “Magbenta kapag Mataas”?

  May dalawang uri ng mga produkto ng Dual na Pamumuhunan: “Bumili kapag Mababa” at “Magbenta kapag Mataas”.
  Sa mga produktong Bumili kapag Mababa, magkakaroon ka ng pagkakataong bilhin ang gusto mong crypto (gaya ng BTC) sa mas mababang presyo sa hinaharap gamit ang mga stablecoin (BUSD o USDT).
  - Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung nasa o mas mababa sa Target Price ang Market Price, bibilhin ang target currency (BTC)
  - Hindi Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung mas mataas ang Market Price kaysa sa Target Price, maitatabi mo ang iyong mga stablecoin
  Sa dalawang sitwasyon, kikita ka muna ng mga reward sa mga stablecoin. Kapag naabot na ang Target Price, gagamitin ang halaga ng subskripsyon mo at ang iyong mga reward para bumili ng BTC.
  Sa mga produktong Magbenta kapag Mataas, magkakaroon ka ng pagkakataong ibenta ang dati mo nang crypto (gaya ng BNB) sa mas mataas na presyo sa hinaharap (kapalit ng BUSD).
  - Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung nasa o mas mataas sa Target Price ang Market Price, ibebenta ang iyong BNB kapalit ng BUSD
  - Hindi Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung mas mababa ang Market Price kaysa sa Target Price, itatabi mo ang iyong BNB
  Sa dalawang sitwasyon, kikita ka muna ng mga reward sa kasalukuyan mong currency (BNB). Kapag naabot na ang Target Price, ibebenta ang halaga ng subskripsyon mo at ang iyong mga reward kapalit ng BUSD.

  5. Ano ang Beginner Mode sa Dual na Pamumuhunan?

  Idinisenyo ang Beginner Mode para sa mga bagong user ng Dual na Pamumuhunan. Nagbibigay ito ng sunod-sunod na gabay para matulungan ka sa proseso ng pag-subscribe sa Dual na Pamumuhunan.
  Puwede mong i-on o i-off ang Beginner Mode gamit ang toggle button.

  6. Mayroon bang mga panganib na nauugnay sa Dual na Pamumuhunan?

  May mga panganib na sangkot sa Dual na Pamumuhunan.
  - Naka-lock ang mga naka-subscribe na asset at hindi mo makakansela o mare-redeem ang mga ito bago ang Petsa ng Settlement.
  - Kung mas lalayo ang presyo sa Target Price, mawawala sa iyo ang pagkakataong bumili o magbenta sa mas magandang presyo.
  - Puwede lang mangyari ang trade batay sa presyo sa Settlement Date.
  Tandaan na ang Dual na Pamumuhunan ay hindi isang pamumuhunang walang panganib. Basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng produkto bago ka mag-subscribe. Hindi mananagot ang Binance sa anumang pagkalugi na dulot ng mga pagbabago-bago ng presyo.

  7. Nakatakda ba ang Target Price, Petsa ng Settlement, at APR?

  Kapag nakumpleto na ang subskripsyon, itatakda na ang iyong Target Price, Petsa ng Settlement, at magiging fixed ang APR. Hindi mo na mababago ang mga tuntuning ito kapag nakumpleto na ang subskripsyon.
  Puwede mong suriin ang iyong Target Price, Petsa ng Settlement, at APR mula sa [Earn Wallet] at [Kasaysayan ng Earn].

  8. Ano ang “Halaga ng Subskripsyon,” “Target Price,” “Petsa ng Settlement,” “Currency ng Deposito,” “Target Currency,” “Panahon ng Subskripsyon,” at “Settlement Price”?

  Halaga ng Subskripsyon
  Halagang idineposito mo noong nagsa-subscribe ka sa Dual na Pamumuhunan. Gagamitin ang halagang ito para bumili o magbenta ng crypto.
  Target Price
  Isang takdang presyo kung magkano mo gustong bumili o magbenta ng cryptocurrency.
  Petsa ng Settlement
  Isang takdang petsa kung kailan mo gustong bumili o magbenta ng cryptocurrency. Matatanggap mo rin ang iyong mga return sa petsang ito.
  Currency ng Deposito
  Ang currency na ginamit mo para mag-subscribe sa isang produkto ng Dual na Pamumuhunan.
  Target Currency
  Ang asset na matatanggap mo kung maaabot ang Target Price.
  Panahon ng Subskripsyon
  Ang bilang ng mga araw mula sa araw ng subskripsyon hanggang sa Petsa ng Settlement.
  Settlement Price
  Average ng Market Price sa loob ng nakaraang 30 minuto bago sumapit ang 08:00 (UTC) sa Petsa ng Settlement. Tutukuyin ng Settlement Price at Target Price kung pareho bang iko-convert sa Target Currency ang Halaga ng Subskripsyon mo at mga rewarad.

  9. Paano kinakalkula ang mga return ko?

  Mga Reward
  Halaga ng Subskripsyon * APR% * Panahon ng Subskripsyon (sa mga araw) / 365
  Ibinubuod ng nasa ibaba ang kalkulasyon ng kabuuang halagang matatanggap mo sa iba't ibang sitwasyon.
  Dual na Pamumuhunan na Bumili kapag Mababa
  Dalawang posibleng sitwasyon sa Petsa ng Settlement:
  Naabot ang Target Price: (Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward) / Target Price
  Hindi naabot ang Target Price: Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward
  Dual na Pamumuhunan na Magbenta kapag Mataas
  Dalawang posibleng sitwasyon sa Petsa ng Settlement:
  Naabot ang Target Price: (Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward) * Target Price
  Hindi naabot ang Target Price: Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward

  10. Kailan ko makukuha ang mga return ko?

  May Petsa ng Settlement ang bawat naka-subscribe na produkto. Kukunin namin ang average ng Market Price sa loob ng nakaraang 30 minuto bago mag-08:00 UTC sa Petsa ng Settlement bilang Settlement Price.
  Kakalkulahin namin ang iyong mga return sa Petsa ng Settlement nang 08:00 UTC batay sa Settlement Price at Target Price. Matatanggap mo ang iyong mga return sa Spot Wallet mo sa loob ng 6 na oras.

  11. Puwede ko bang i-edit o kanselahin ang subskripsyon ko?

  Sa kasamaang palad, HINDI mo puwedeng i-edit o kanselahin ang iyong subskripsyon kapag nakapag-subscribe ka na. Basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng produkto bago mag-subscribe.

  12. Paano ko matitingnan ang subskripsyon ko?

  Sa Website ng Binance
  Pumunta sa [Mga Order] > [Kasaysayan ng Earn] > [Dual na Pamumuhunan]. Dito, puwede mong tingnan ang iyong mga kasalukuyang item sa subskripsyon at pag-redeem.
  Sa Binance App
  Pumunta sa [Mga Wallet] - [Earn] at mag-tap sa icon ng [Kasaysayan ng Earn] sa kanang bahagi sa itaas. I-tap ang [Flexible Savings] para gawing [Dual na Pamumuhunan] ang filter. Dito, puwede mong tingnan ang iyong mga kasalukuyang item sa subskripsyon at pag-redeem.

  13. Ano ang Auto-Compound?

  Sa Auto-Compound, awtomatiko mong masa-subscribe ulit ang iyong plan sa Dual na Pamumuhunan sa Petsa ng Settlement.
  Pagkatapos ma-enable ang feature, tutulungan ka ng system na mag-subscribe ulit sa isang bagong posisyon, na may Petsa ng Settlement na mangyayari sa susunod na available na Petsa ng Settlement mula sa kasalukuyang petsa.
  Pumapatak ang Petsa ng Settlement para sa BTC at ETH tuwing Martes at Biyernes. Tuwing Biyernes ang Petsa ng Settlement para sa lahat ng iba pang digital asset.
  Hangga't naka-enable ang feature na Auto-Compound, awtomatikong isa-subscribe ulit ang iyong plan sa Dual na Pamumuhunan sa susunod na available na Petsa ng Settlement sa Petsa ng Settlement. Puwede mong i-enable/i-disable ang feature na Auto-Compound 30 (na) minuto bago ang Petsa ng Settlement.
  Para i-enable ang feature na Auto-Compound, i-on ang button sa tabi ng [Auto-Compound] habang sine-set up ang iyong plan. Piliin ang basic plan o ang advanced plan.
  Kung may dati ka nang posisyon sa Dual na Pamumuhunan at gusto mong i-enable/i-disable ang feature na Auto-Compound, magagawa mo iyon sa pamamagitan ng Earn Wallet.
Tignan ang Iba pa
Posibleng naisalin at nai-publish sa iba't ibang wika ang FAQ sa Dual na Pamumuhunan. Kung sakaling may anumang pagkakaiba, maling pahayag, kakulangan, o pagkakamali na lumalabas sa anumang naisaling bersyon, ang bersyong Ingles na ito https://www.binance.com/en/dual-investment ang mananaig.