Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Learn and Earn sa Binance Futures: Torneo sa Pag-Trade

2020-08-25

Pinapasalamatan ng Binance ang lahat ng estudyanteng sumali sa Learn & Earn program. Dahit dito, mamimigay kami ng BNB katumbas ng 160,000 PHP para sa lahat ng traders ng may pinakamataas na Return on Investment (ROI). Maging isa sa mga mananalo ng papremyo. Ang promo ay tatakbo mula Agosto 26 hanggang Setyembre 4. 

Panahon ng Kompetisyon: 2020/08/26 0:00 to 2020/09/04 23:59 (UTC+8).

Promotion A: 63,000 PHP na Rewards para sa Top Spot traders

Ang lahat ng mga kalahok ay iraranggo base sa ROI sa kanilang Binance account (kabilang ang pagbili at pagbenta) sa lahat na pares ng spot/margin trading sa panahon ng kompetisyon. Ang mga premyo ay ipapamahagi tulad ng mga sumusunod:

 • 1st place: 18,000 PHP na BNB tokens.

 • 2nd place: 10,000 PHP na BNB tokens.

 • 3rd place: 7,000 PHP na BNB tokens.

 • 4th-10th place: 16,000 PHP na BNB tokens ang paghahatian.

 • 11th-20th place: 13,000 PHP na BNB tokens ang paghahatian.

Promotion B: 97,000 PHP na Rewards para sa Top Futures Traders

Sa panahon ng aktibidad, lahat ng 30 na nangungunang kalahok base sa ROI ng kanilang Perpetual o Quarterly Futures trading sa panahon ng aktibidad ay paghahatian ang premyo na 97,000 PHP na BNB. Ang mga premyo ay ipapamahagi tulad ng mga sumusunod:

 • 1st place: 27,000 PHP na BNB tokens.

 • 2nd place: 19,000 PHP na BNB tokens.

 • 3rd place: 11,000 PHP na BNB tokens.

 • 4th-10th place: 15,000 PHP na BNB tokens ang paghahatian.

 • 11th-20th place: 14,000 PHP na BNB tokens ang paghahatian.

 • 21st-25th place: 6,000 PHP na BNB tokens ang paghahatian.

 • 26th-30th place: 4,000 PHP na BNB tokens ang paghahatian.

Terms:

 • Lahat ng kalahok ay kailangan mag register sa form para sumali.

 • Ang promosyon na ito ay karapat-dapat lamang para sa mga gumagamit na napatunayan sa pamamagitan ng proseso ng Identity Verification (KYC) ng Binance.

 • Ang mga kalahok ay maaaring manalo ng maraming mga gantimpala mula sa lahat ng mga promo. 

 • Ang mga sub-account ay hindi titingnan bilang mga independiyenteng account kapag nakikilahok sa aktibidad na ito.

 • Ang ROI ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng paunang halaga ng pamumuhunan mula sa panghuling halaga ng pamumuhunan (na katumbas ng net return), pagkatapos ay hahatiin ang bagong numero (ang net return) sa pamamagitan ng gastos ng pamumuhunan, at, imumultiply ito sa 100.

 • Taglay ng karapatan ang Binance upang ma-disqualify ang mga account na itinuturing na makisali sa wash trading  o pagpapakita ng mga katangian ng pagmamanipula sa merkado.

 • Ang mga gantimpala ay ipamimigay sa loob ng 2 linggo matapos ang kompetisyon. Magagawa mong mag-login at makita ang iyong mga gantimpala sa pamamagitan ng Kasaysayan ng Pamamahagi > Account Center.

 • Ang mga rate ng palitan ng BNB at USD ay ibabatay sa real-time na rate ng palitan sa oras ng pamamahagi.

 • May karapatan ang Binance na kanselahin o baguhin ang anumang Batas sa Aktibidad o Aktibidad sa aming sariling paghuhusga.

Babala sa peligro: Ang pamumuhunan sa Cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na peligro sa merkado. Ang Binance ay hindi mananagot para sa anumang direktang, hindi direkta o kinahinatnan na pagkalugi bilang resulta ng kumpetisyon sa pangangalakal. Mangyaring gawin ang iyong mga pamumuhunan nang may pag-iingat.

-----------------------------------------------------

Binance would like to thank all students who joined us in our education program. With that, we will be giving away over 160,000 PHP worth of BNB for the top-ranking traders with the highest Return-on-Investment. Be one of the top traders to win these exciting prizes. Promo runs from August 26, 2020 until September 4, 2020.

Competition period: 2020/08/26 0:00 to 2020/09/04 23:59 (UTC+8).

Promotion A: 50,000 PHP in Rewards for the Top BNB Spot traders

All users will be ranked in terms of their ROI on their Binance account (including both Buys and Sells) across BNB/BTC, BNB/ETH, BNB/PAX, BNB/TUSD, BNB/USDC, BNB/USDS, and BNB/USDT trading pairs during the competition period. The rewards will be distributed as follows.

 • 1st place: 18,000 PHP in BNB tokens.

 • 2nd place: 10,000 PHP in BNB tokens.

 • 3rd place: 7,000 PHP in BNB tokens.

 • 4th-10th place: split 15,000 PHP in BNB tokens equally.

Promotion B: 85,000 PHP in Rewards for Top 3 Futures Traders

During the activity period, users who are within the top 3 users based on their ROI for Perpetual or Quarterly Futures during the activity period will win rewards from a prize pool of 25,000 PHP in BNB. The rewards will be distributed as follows.

 • 1st place: 27,000 PHP in BNB tokens.

 • 2nd place: 19,000 PHP in BNB tokens.

 • 3rd place: 11,000 PHP in BNB tokens.

 • 4th-10th place: split 16,000 PHP in BNB tokens equally.

 • 11th-20th place: split 13,000 PHP in BNB tokens equally.

Terms:

 • All participants need to register on this form to be eligible in the program.

 • This promotion is eligible only for users that is verified through the Identity Verification (KYC) process of Binance.

 • Participants can win multiple rewards from all promotions. 

 • Sub-accounts will not be viewed as independent accounts when participating in this activity.

 • ROI is calculated by subtracting the initial value of the investment from the final value of the investment (which equals the net return), then dividing this new number (the net return) by the cost of the investment, and, finally, multiplying it by 100.

 • Binance reserves the right to disqualify accounts that are deemed to be engaging in wash trading or display attributes of market manipulation.

 • Rewards will be issued within 2 weeks after the competition ends. You will be able to login and see your rewards via Distribution History > Account Center.

 • The exchange rates of BNB and USD are mainly based on the real-time exchange rate at the time of distribution.

 • Binance reserves the right to cancel or amend any Activity or Activity Rules at our sole discretion.

Risk warning: Cryptocurrency investment is subject to high market risk. Binance is not responsible for any direct, indirect or consequential losses as a result of the trading competition. Please make your investments with caution.