Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Kilalanin ang Bagong Direktor ng Binance sa Southeast Asia

2020-10-28

Ipinapakilala namin sa inyo si Colin Goltra, ang bagong itinalagang pinuno para sa Binance sa rehiyon ng Southeast Asia.

Sa Binance, patuloy naming pinapalaki ang aming team upang mapagsilbihan ang lahat ng tao sa mundo. Kasama na rito ang pagtatalaga ng mga bagong pinunong kayang pangunahan ang paglago ng Binance sa bawat rehiyon sa mundo. 

Sa pagkakataong ito, aming ikinagagalak na ianunsyo ang bagong Director ng Binance para sa Southeast Asia: si Colin Goltra

Bago siya maging kasapi ng Binance team, si Colin ay nanungkulan sa executive team ng Coins.ph, isang kumpanyang gumawa ng crypto-fiat app na kilala sa Southeast Asia. Nanungkulan siya bilang pinuno ng mga team sa loob ng kompanyang iyon, gaya ng Cryptocurrency, People Ops, at Product Development. 

Bilang pinuno ng cryptocurrency sa Coins.Ph, pinangunahan niya ang pagpapalaganap ng Bitcoin, Ethereum, at iba pang cryptocurrency sa Pilipinas. Naging kabahagi siya ng pagtayo ng isang order book exchange, habang ginagabayan ang kumpanya sa mga mahahalagang pangyayari sa crypto at pinapalago ang market ng crypto sa milyun-milyong tao sa Pilipinas. Naging parte siya ng Coins.ph sa mga unang araw nito hanggang sa pagbili ng Go-Jek sa kumpanya noong 2019, at sa panahon na iyon, pinalaganap niya ang serbisyong crypto at pinagyabong ang financial inclusion sa bansa sa pammaagitan ng blockchain

Sa Binance, gagampanan ni Colin ang tungkulin bilang punong tagapagpalaganap ng crypto sa Southeast Asia, sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga serbisyo ng Binance at paggawa ng iba pang oportunidad upang palaguin ang paggamit ng crypto sa rehiyon. 

------------------------

At Binance, we continue to grow our team to be able to serve our users better wherever they are in the world. This includes the recruitment of new leaders who can spearhead Binance’s growth in every part of the world. As part of that mission, we are proud to announce our new Director for Southeast Asia, Colin Goltra.

Prior to Binance, Colin served on the executive team at regional crypto-fiat wallet Coins.ph, where he held leadership roles across the Cryptocurrency, People Ops, and Product Development teams. 

As Head of the Cryptocurrency Program at Coins.ph he helped bring Bitcoin, Ethereum, and other new cryptocurrencies to the Philippines for the first time, helped build their order book exchange, navigated the company through critical ecosystem developments, and helped to expand the market for cryptocurrency in the Philippines to millions of users. 

He joined Coins.ph in its early days and left after its acquisition by Go-Jek in 2019, a period in which the Coins.ph team expanded its cryptocurrency service to several million Filipinos and made significant strides in providing blockchain-based financial inclusion in the Philippines.

At Binance, Colin will serve as a leader in spreading the use of crypto in Southeast Asia, not only through advancing Binance’s services and solutions, but also through forming strategic opportunities to grow the crypto business in the region.