Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Beat the Heat with Binance’s Scorching Earn rates

2021-03-22

Para sa buwan ng Marso, ang Binance ay uumpisahan muli ang Daily Raffle promo! Mamimigay ng 80,000 PHP na BUSD para sa mga ka-Binancians ma makakapag kompleto ng mga tasks araw-araw.

Ang lahat ng mga kalahok ay kailangang mag register dito para mag qualify.

Panahon ng Promosyon: Marso 23, 2021 0:00 AM UTC hanggang Abril 1, 2021 11:59 PM UTC

May araw araw Raffle draw para sa lahat ng makakapag kumpleto ng mga binigay na tasks.

 • 10 mananalo ang pipiliin araw araw para sa 10 BUSD Consolation Prize.

7 mananalo ang pipiliin para sa 50 BUSD Grand Prize para sa pinakahuling araw ng promosyon.

Promotion A: Mag-subscribe sa kahit anong Produkto ng Binance Earn

Para makakuha ng 5 BUSD Cash Voucher at ticket sa Grand Raffle Draw, ang mga user ay kailangang mag subscribe ng hindi bababa ng 300 USD na halaga ng crypto sa kahit anong mga produkto ng Binance Earn.

Ang 5 BUSD Cash Voucher ay para sa unang 50 mga user lamang. Ang mga kalahok na nag maintain ng kanilang mga subscription ng hindi bababa ng 7 araw ay makakakuha ng 5 BUSD Cash Voucher at Raffle ticket. Ang ticket na makukuha ng mga kalahok ay 

mabibilang sa Grand Raffle Draw.

Ang mga User ay maaaring sumangguni sa Task Center para matagumpay na makumpleto ang Binance Earn Subscription na task.

Promotion B: I-Share ang Binance sa iyong Social Media para makakuha ng Raffle ticket

Mag-share ng post sa iyong Facebook profile para sa tsansang Manalo sa Daily Raffle Consolation Prize. 

Para mag qualify sa isang ticket, ang mga user ay kailangang gawin ang mga sumusunod. Ang kabiguang gawin ito ay hindi magbibigay sa kanila ng anumang tiket.

Bonus: Ang bawat matagumpay na referral ay magbibigay sa mga user ng 2 na mga entry na tiket sa araw na nakapag-refer sila ng isang user. Ang mga entry sa tiket na ito ay magiging karapat-dapat para sa 500 PHP na Consolation Prize. Dagdag pa, ang referrer ay makakatanggap din ng 200 PHP Referral Bonus. Ang 200 PHP Referral Bonus na ito ay para lamang sa unang 50 matagumpay na mga referral. Ang 1 matagumpay na referral ay nangangahulugang nakumpleto ng mga na-refer na user ang mga sumusunod na hakbang:

Step 1: Nakapag register sa Binance gamit ang iyong referral link.

Step 2: Nakumpleto ang Identity Verification sa Binance.

Mga Tuntunin:

 • Lahat ng mga kalahok ay kinakailangang magrehistro sa form na ito para maging karapat-dapat sa programang ito. 

 • Ang promosyong ito ay karapat-dapat lamang sa mga user na verified sa Identity Verification (KYC) na proseso ng Binance.

 • Ang mga mananalo ay matutukoy gamit ang isang maaasahang lottery app para pumili ng mga mananalo.

 • Ang draw ay magsisimula ng 8 PM (UTC +8) araw-araw, at covered sa draw lahat ng transaksyon at mga social media post na ginawa sa pagitan ng 12 AM (UTC +8) hanggang 11:59 PM (UTC +8) ng araw bago ang draw. Halimbawa, ang draw na gagawin sa Martes ay para sa mga transaksyon noong Lunes. 

 • Ang mga users ng Binance User’s ID ay maibibilang kung magta-tally ng kanilang entry depende sa kanilang subscription sa Binance Earn at social media posting.

 • Ang mga kalahok ay maaaring manalo ng ilang beses sa isang araw. Kung ang user ay nanalo ng consolation prize, kwalipikado pa rin siyang manalo ng grand prize at vice versa.

 • Ang mga sub-account ay hindi maibibilang na individual account.

 • Pagbabahagi ng mga reward: Ang mga BUSD reward ay ipapamahagi araw-araw.

 • Ang Binance ay nirereserba ang karapatang magdiskwalipika ng mga trade na itinuturing na wash trade, mga illegal na pagrehistro ng mga bulk account, self-dealing, at pagpapakita ng katangin ng market manipulation at iba pa.

 • Ang Binance ay nirereserba ang karapatang kanselahin o baguhin ang kahit anong aktibidad o patakaran ng mga aktibidad sa aming diskresyon.

Babala sa peligro: Ang pamumuhunan sa cryptocurrency ay napasailalim sa mataas market risk. Ang Binance ay hindi responsable sa anumang tuwiran, di-tuwirang o kinahinatnang pagkalugi na resulta ng trading competition. Mangyari po lamang na maging maingat sa inyong pamumuhunan.