Paano gamitin ang Mga Aktibidad ng Binance Savings

Binance
2021-04-28 03:33
Ang Mga Aktibidad ng Binance Savings ay mga espesyal na event na lumalabas paminsan-minsan sa ilalim ng tab na Mga Aktibidad. Karaniwang limitado ang supply ng mga ito, ibig sabihin, kailangan mong bilisan ang pag-subscribe. Makakapag-alok ang mga ito ng mas matataas na return kumpara sa karaniwang naibibigay ng Locked Savings.
Tandaang may panahon ng paghahanda para sa Mga Aktibidad ng Binance Savings pagkatapos ianunsyo ang mga ito. Kapag nagsimula na ang pagbili, puwede mong piliin ang available na item para bilhin.
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at pumunta sa [Pananalapi] → [Binance Earn].
2. Mag-scroll pababa sa [Savings] at i-click ang [Tumingin Pa], o puwede mo itong i-access nang direkta mula rito.
3. I-click ang [Mga Aktibidad] para makita ang listahan ng mga available na aktibidad.
Makikita mo rito ang impormasyon tungkol sa bawat Aktibidad ng Savings:
  • Pangalan ng aktibidad: ang coin, ang panahon ng pag-lock, at ang taunang rate ng interes.
  • Taunang Rate ng Interes
  • Tagal ng Aktibidad (mga araw)
  • Pag-usad ng subskripsyon
  • Status ng aktibidad: naghahanda, kasalukuyang nangyayari, tapos na ang subskripsyon, nag-iipon ng interes, tapos na ang pag-iipon ng interes, tapos na.
4. I-click ang [Maglipat] sa tabi ng aktibidad na gusto mong salihan at ilagay ang halaga ng lot. Awtomatikong kakalkulahin ng system ang inaasahang interes pagkatapos ng pag-redeem.
Tiyaking mayroon kang sapat na mga asset na available para sa Savings (na wala sa mga bukas na order at/o sa iyong Margin account). 
5. Matapos kumpirmahin ang iyong pagbili, ililipat ng system ang asset mula sa iyong Spot Wallet papunta sa iyong Savings Wallet. Puwede mong tingnan ulit ang subskripsyon sa pamamagitan ng pag-click sa [Kasaysayan] sa ilalim ng balanse sa Savings. 
6. Pag-redeem
Ang mga produkto ng locked savings ay awtomatikong mare-redeem pagkatapos ng maturity. Ang mga asset at interes ay babayaran sa iyong Spot Wallet. Puwede mong suriin ang iyong balanse ng asset sa iyong Spot Wallet.