Mga Panuntunan sa Alokasyon ng Tiket sa Lottery ng Binance Launchpad

Binance
2020-09-30 14:28
Alokasyon ng Tiket sa Lottery
Puwedeng kumuha ang mga user ng hanggang sa maximum na 10 tiket sa lottery batay sa kanilang pang-araw-araw na average na mga hawak na BNB (kinakatawan ng X sa ibaba) sa tinukoy na bilang ng mga araw bago ang petsa ng pagkuha ng tiket.
Halimbawa, nangangahulugan ang 50 ≤ X <100 na ang iyong average na BNB na balanse sa tukoy na panahon ay pinapanatili sa 50 BNB o higit pa, pero hindi lalampas sa 100 BNB.
Pang-araw-araw na Average na BNB na balanse (X)
Bilang ng Mga Tiket sa Lottery
50 ≤ X < 100
1
100 ≤ X < 150
2
150 ≤ X < 200
3
200 ≤ X < 250
4
250 ≤ X < 300
5
300 ≤ X < 350
6
350 ≤ X < 400
7
400 ≤ X < 450
8
450 ≤ X < 500
9
>=500
10
Halimbawa, kung ang iyong pang-araw-araw na average na hawak na BNB sa tukoy na panahon ay 320 BNB, kwalipikado kang makakuha ng 6 na tiket sa lottery.