Paano Tingnan ang Balanse sa Futures Wallet

Binance
2021-09-01 00:45
Puwede mong tingnan ang balanse sa iyong wallet sa dalawang seksyon sa interface ng pag-trade sa Futures. Ang unang seksyon ay nasa Panel para sa Paglalagay ng Order (may label na punto 1 gaya ng ipinapakita sa screenshot sa ibaba). Ang pangalawang seksyon ay nasa widget na [Mga Asset], na nasa kanang bahagi sa ibaba ng iyong interface ng pag-trade. 
Sa widget na [Mga Asset], puwede mong tingnan ang balanse ng iba't ibang asset sa iyong Futures Wallet. Para sa USDⓈ-M Futures, matitingnan mo ang mga balanse sa USDT at BUSD. 
Para sa Coin-Margined Futures, ipapakita ng dropdown na menu na nasa widget na [Mga Asset] ang mga balanse ng mga sinusuportahang cryptocurrency.
Puwede ka ring mag-click sa [Wallet] para tingnan ang balanse sa iyong Futures Wallet. Tandaan na hindi magkapareho ng wallet ang USDⓈ-Margined Futures at Coin-Margined Futures. Magpalipat-lipat sa USDⓈ-Margined Futures at Coin-Margined Futures para tingnan ang mga kaukulang balanse sa wallet ng mga ito sa page ng wallet.
Ipinapakita ng page ng Coin-M wallet ang kabuuang balanse sa BTC (kasama ang balanse ng lahat ng asset sa Coin-M wallet). Ipinapakita ng page ng USDⓈ-M wallet ang kabuuang balanse sa USD (kasama ang balanse ng lahat ng asset sa USDⓈ-M wallet: USDT at BUSD). Kasama sa balanse sa margin ang unrealized P&L, at dahil dito, magbabago-bago ang balanse sa margin nang real-time kung may mga bukas na posisyon. 
Para tingnan ang balanse ng bawat asset, mag-click sa tab na [Mga Asset].
Ipinapakita ng page ng Coin-M wallet ang kabuuang balanse sa BTC (kasama ang balanse ng lahat ng asset sa Coin-M wallet).
Mga Tala:
 • Balanse sa Margin = Balanse sa Wallet + Unrealized P&L. (Mali-liquidate ang iyong mga posisyon kapag ang Balanse sa Margin <= Maintenance Margin.)
 • Balanse sa Wallet = Kabuuang Net na Paglilipat + Kabuuang Realized na Kita + Kabuuang Net na Bayad sa Pagpopondo - Kabuuang Komisyon.
 • Kinakalkula ang unrealized na kita at pagkalugi sa iyong mga posisyon batay sa Mark Price.
 • Available para sa Order (ibig sabihin, Available na margin para sa pagbubukas ng posisyon):
  • Para sa USDⓈ-M Futures: Available para sa Order = max(0, crossWalletBalance + ∑cross Unrealized P&L - (∑cross na inisyal na margin + ∑isolated na inisyal na margin ng bukas na order))
  • Isolated na inisyal na margin ng bukas na order= abs(isolated present notional) * IMR - abs(laki) * IMR * mark price
  • Para sa Coin-M Futures: Available para sa Order = max(0, crossWalletBalance + ∑cross Unrealized P&L - (∑cross na inisyal na margin + ∑isolated na inisyal na margin ng bukas na order))
  • Isolated na inisyal na margin ng bukas na order= abs(isolated present notional) * IMR - abs(laki) * contractSize * IMR / mark price
 • Balanse (ibig sabihin, Balanse sa Wallet): Balanse sa Wallet = Kabuuang Net na Paglilipat + Kabuuang Realized na Kita + Kabuuang Net na Bayad sa Pagpopondo - Kabuuang Komisyon