Mga Panuntunan sa Pangangasiwa ng Apela sa P2P
Binance
2021-04-07 08:42
* Ang panuntunan na ito ay nalalapat sa mga hindi CNY na trade
Apela ng Mamimili
1.Nakansela ang order:
 • Kung lumampas sa limitasyon ng oras ng order at awtomatiko itong nakansela ng system, pero nakumpleto pa rin ng mamimili ang pagbabayad nang offline, o pagkatapos makumpleto ng mamimili ang pagbabayad, ang order ay nakansela nang hindi sinasadya, makikipag-ugnayan ang mga customer service agent ng Binance sa nagbebenta para sa isang refund. Kung tatangging mag-refund ang nagbebenta, hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkalugi na magreresulta mula sa transaksyon. Nakalaan sa Binance ang karapatang suspindihin ang mga user na hindi makikipagtulungan sa panahon ng proseso.
2.Hindi tugma ang halaga ng pagbabayad at halaga ng order:
 • Kung ang aktwal na halagang binayaran ng mamimili ay mas malaki kaysa sa halaga ng order, at ang mamimili ay nag-click sa button na "Markahan bilang bayad na at "Nailipat na, Susunod", makikipag-ugnayan ang mga customer service agent ng Binance sa nagbebenta para sa isang refund. Kung tatangging mag-refund ang nagbebenta, ang mamimili ang may pananagutan sa pagkawala ng mga pondo.
3.Hindi nai-release ng seller ang crypto sa takdang oras:
 • Kung pagkatapos na matagumpay na nakumpleto ng mamimili ang pagbabayad sa pamamagitan ng real-time na paraan ng pagbabayad, at hindi ini-release ng nagbebenta ang crypto pagkatapos ng higit sa 15 minuto, makikipag-ugnayan ang mga customer service agent ng Binance sa nagbebenta para i-release ang crypto. Kung hindi tutugon ang nagbebenta sa loob ng ibinigay na panahon, mapipilitan ang Binance customer service agent na i-release ang crypto.
 • Kung gumamit ang mamimili ng hindi mabilis na paraan ng pagbabayad para gawin ang pagbabayad, kaya hindi natanggap ng nagbebenta ang pagbabayad sa takdang oras, makikipag-ugnayan ang mga customer service agent ng Binance sa nagbebenta at hihilingin nilang i-release ang crypto sa loob ng 2 araw ng trabaho. Kung hindi natanggap ang pagbabayad sa loob ng ibinigay na limitasyon ng oras, kailangan ng nagbebentang makipag-ugnayan sa customer service sa takdang oras para makipag-usap. Kung hindi makikipag-ugnayan ang nagbebenta, ituturing na natanggap ang pagbabayad. Mapipilitan ang customer service agent ng Binance na i-release ang crypto.
 • Kung naglipat ang mamimili ng pera sa ibang bank account ng nagbebenta o sa bank account ng ibang tao, at hindi nito ginamit ang ibinigay na impormasyon ng bangko ng nagbebenta para magbayad, ang mamimili ang papasan ng panganib ng paglilipat sa maling account.
4.Ayaw ng nagbebentang i-release ang crypto at sinusubukan nitong i-settle ang deal sa mas mataas na presyo.
 • Maliban para sa mga kaso kung saan ang presyo ay abnormal na mababa (-10% market price) , ang order ay mare-release nang manu-mano sa pamamagitan ng customer service agent.
5.Nag-iwan ang mamimili ng isang espesyal na note nang inililipat ang pera, at hindi ni-release ng nagbebenta ang crypto:
 • Kung nag-iwan ang mamimili ng note na "digital currency, C2C/P2P, Binance, BTC" o iba pang mga kaugnay na impormasyon nang inililipat ang pera, makikipag-ugnayan ang mga customer service agent ng Binance sa nagbebenta para i-release ang token o i-refund.
6.Nakakapanakit na salita:
 • Gumamit ang dalawang partido ng nakakapanakit na salita habang nag-uusap, kung iniapela ang partido nang 2 beses o higit pa, isang bahagi ng mga function ng account ng user ang masususpinde.
Apela ng Seller
1.Ang mamimili ay nag-click sa "Markahan bilang bayad na" o "Nailipat na, Susunod"
 • Kung hindi nagbayad ang mamimili, at hindi ito nagbigay ng patunay ng pagbabayad o hindi ito maabot sa loob ng ibinigay na panahon, para sa kapakanan ng nagbebenta, kakanselahin ng customer service agent ng Binance ang order. Kung nakansela ang mga order dahil sa hindi pagbabayad nang 3 beses o higit pa, ang isang bahagi ng mga function ng account ng user ay sususpindihin.
 • Kung nagbayad ang mamimili, pero hindi natanggap ng nagbebenta ang pagbabayad, makikipag-ugnayan ang mga customer service agent ng Binance sa nagbebenta para i-release ang crypto sa loob ng 2 araw ng trabaho. Kung hindi na-release ang crypto sa loob ng itinakdang oras, mapipilitan ang mga customer service agent ng Binance na i-release ang crypto. Kung hindi ma-release nang normal ang crypto, kailangang makipag-ugnayan ang nagbebenta sa customer service para makipag-usap, kung hindi siya makikipag-ugnayan, ituturing na natanggap na ang bayad.
2.Hindi tugma ang halagang binayaran at na-verify na impormasyon:
 • Hindi tugma ang account sa pagbabayad at na-verify na impormasyon: Kung ang account sa pagbabayad ng mamimili (halimbawa, ang bank card) ay hindi tumutugma sa na-verify na pangalan, nilabag ng mamimili ang mga panuntunan, hindi mare-release ang crypto, kailangang mag-refund ang nagbebenta, at makakansela ang order.
 • Kung mas mababa sa halaga ng order ang binayaran ng mamimili, nag-click ito sa "Markahan bilang bayad na" o sa button na "Nailipat na, Susunod", at hindi nito binayaran ang natitirang halaga o hindi ito makontak sa loob ng ibinigay na oras ng mga ahente, para sa kapakanan ng nagbebenta, kailangang magrefund ang nagbebenta, at makakansela ang order.
3.Ini-release ang crypto bago matanggap ang pagbabayad: Hindi nakumpirma ng nagbebenta kung natanggap niya ang pagbabayad at ini-release ang crypto bago matanggap ang pagbabayad:
 • Kailangang makipag-ugnayan ng nagbebenta sa customer service sa pamamagitan ng paggawa ng isang tiket, at pagre-report kaagad sa pulis.
 • Ang nagbebenta ang mananagot sa pag-release ng crypto nang mas maaga. Hindi magagarantiyahan ng platform na mababawi ang mga pondo.
4.Nakakapanakit na salita:
 • Gumamit ang dalawang partido ng nakakapanakit na salita habang nag-uusap, kung iniapela ang partido nang 2 beses o higit pa, isang bahagi ng mga function ng account ng user ang masususpinde.