Paano Gamitin ang Binance Loans

Binance
2021-07-01 01:27
Video na tutorial

Paano humiram?

1. I-click ang [Pananalapi] - [Mga Pautang sa Crypto]. Para simulang manghiram:
  • Piliin ang asset na gusto mong hiramin at ilagay ang halagang hihiramin.
  • Piliin ang asset ng collateral at ilagay ang halaga ng collateral.
  • Pumili ng tagal ng pautang.
  • Pagkatapos kumpirmahin ang hihiraming halaga, collateral, interes, pagbabayad, at higit pa, i-click ang [Simulan ang Paghiram Ngayon].
2. Kumpirmahin ang lahat ng impormasyon sa pop-up ng Kumpirmasyon ng Order. Basahing mabuti at sang-ayunan ang Kasunduan sa Serbisyo ng Binance Loans at i-click ang [Kumpirmahin].

Paano isaayos ang Loan-To-Value (LTV)?

1. I-click ang [Mga Kasalukuyang Order] - [Isaayos ang LTV].
2. Puwede mong galawin ang bar ng LTV para isaayos ang LTV, o manu-manong idagdag/alisin ang halaga ng collateral para gawin ito.
3. I-click ang [Idagdag ang Collateral] o [Alisin ang Collateral] para kumpirmahin ang pagsasaayos sa LTV.

Paano magbayad?

1. I-click ang [Mga Kasalukuyang Order] - [Magbayad].
2. Puwede kang maglagay ng [Halaga ng Pagbabayad] nang direkta, o pumili ng ratio ng pagbabayad.
3. Basahin ang mga detalye at i-click ang [Kumpirmahin ang pagbabayad].
4. Makakakita ka ng mensahe ng kumpirmasyon kapag naproseso na ang pagbabayad.

Paano tingnan ang aking mga order at kasaysayan ng pautang?

1. I-click ang [Mga Order] - [Kasaysayan ng Pautang]
2. Puwede kang mag-click para buksan ang tab na [Kasaysayan ng Pautang] para tingnan ang iyong:
  • Mga Order ng Pautang
  • Kasaysayan ng Pagbabayad
  • Kasaysayan sa Pagsasaayos ng LTV
  • Kasaysayan ng Liquidation
  • Kasaysayan ng Pautang

Bayad sa liquidation

Kung may liquidation na magaganap, sisingilin ka ng 2% bayad sa liquidation mula sa kabuuang hiniram na halaga.