Pag-verify sa Pagkakakilanlan para sa Pagbili ng Crypto Gamit ang Credit/Debit Card
Binance
2021-06-08 05:48
Para matiyak ang isang stable at nakakasunod na fiat gateway, ang mga user na bumibili ng crypto gamit ang mga credit at debit card ay kailangang kumumpleto ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan. Para sa mga user na nakakumpleto na ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan para sa account sa Binance, patuloy silang makakabili ng crypto nang walang anumang karagdagang impormasyon na kinakailangan. Para sa mga user na kailangang magbigay ng karagdagang impormasyon, ipo-prompt sila sa susunod na sumubok silang bumili ng crypto gamit ang credit o debit card.
Sa bawat makukumpletong antas ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan, magkakaroon ka ng mas matataas na limitasyon sa transaksyon ayon sa nakalista sa ibaba. Ang lahat ng limitasyon sa transaksyon ay naka-fix sa halaga ng Euro (€), anuman ang fiat currency na ginamit, kaya naman medyo mag-iiba-iba ang mga ito kumpara sa iba pang fiat currency ayon sa mga rate ng palitan.
Basic na Impormasyon
Hinihingi ng pag-verify na ito ang pangalan, address, at petsa ng kapanganakan ng user.
Dapat kumpletuhin ng mga user ang pag-verify sa pagkakakilanlan sa Basic na Impormasyon para makapagpatuloy at makakuha ng panghabambuhay na limitasyon sa transaksyon na €300.
Pag-verify sa Pagkakakilanlan at Pag-verify Gamit ang Mukha
  • Limitasyon sa transaksyon: €5,000/araw.
Kakailanganin sa antas ng pag-verify na ito ang isang kopya ng valid na photo ID at pagkuha ng selfie para mapatunayan ang pagkakakilanlan. Sa pag-verify gamit ang mukha, kailangan ng smartphone na may naka-install na Binance App o PC/Mac na may webcam.
Para sa tulong sa pagkumpleto sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan, basahin ang gabay sa kung paano kumpletuhin ang pag-verify sa pagkakakilanlan.
Pag-verify sa Address
  • Limitasyon sa transaksyon: €50,000/day.
Para mapataas ang iyong limitasyon, kakailanganin mong kumpletuhin ang iyong Pag-verify sa Pagkakakilanlan at Pag-verify sa Address (patunay ng address).
Kung gusto mong taasan ang iyong pang-araw-araw na limitasyon at gawin itong higit sa €50,000/araw, makipag-ugnayan sa customer support.