Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.
How to Open a Binance Futures Account Using a Referral Code
Binance
2019-12-16 07:40
1. Log in to your Binance account and click [Derivatives] - [USDⓈ-M Futures].
2. You will see [Open Futures Account] on the right. Enter the referral code in the [Futures referral code (Optional)] field and click [Open now].