Paano Gamitin ang BNB para Magbayad ng Interes sa Cross Margin Account

Binance
2021-04-20 08:43
Puwede mo na ngayong gamitin ang BNB para magbayad ng interes sa iyong Cross Margin account at makakuha ng 5% diskwento.
Para i-enable ang function na ito, mag-log in sa iyong account sa Binance at pumunta sa [Wallet] - [Margin].
Ipapakita ang lahat ng interes na nabuo ng iyong mga pautang sa column na [Interes] ng BNB asset. Tandaan na ang mga interes ng ibang mga token na kinalkula bago ma-enable ang function na ito ay hindi isasama.
Para i-enable ang paggamit ng BNB para magbayad ng interes, i-on ang button sa tabi ng [Paggamit ng BNB Para sa Interes].
Tandaan:
Kung mahigit sa isang token ang hiniram mo, malalapat ang function na ito sa lahat ng token.
Kung gumagamit ka ng BNB para magbayad ng interes sa mga pondong hiniram mo para sa Cross Margin trading, kakalkulahin ang lahat ng interes sa BNB kahit magkano pa ang balanse mo sa BNB sa iyong Cross Margin account.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga pagbawas sa bayad sa BNB, sumangguni sa Iskedyul ng Bayad.