Mga Uri ng Order sa Binance Futures

Binance
2021-01-21 06:04
Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng Binance Futures ang 7 uri ng order:
1. Limit Order
2. Market Order
3. Stop-Limit Order
4. Stop Market Order
5. Trailing Stop Order
6. Post Only Order
7. Limit TP/SL Order (Strategy Order)
Mapipili ng mga user na mag-enable ng iba't ibang setting mula sa [Kagustuhan] bago sila maglagay ng order:
  • Kumpirmasyon ng Order: Kapag na-enable, mangangailangan ng kumpirmasyon ng order sa tuwing may isusumiteng order.
  • Mode ng posisyon: Puwede mong piliin ang [One-way Mode] o [Hedge Mode] para sa iyong mga kontrata.
  • Proteksyon ng presyo: Kapag na-enable, kung ang pinagkaiba ng Last price at Mark price ng kontrata ay lampas sa nakatakdang threshold kapag umabot ang mga SL/TP order sa trigger price, hindi mati-trigger ang mga SL/TP order. Puwede mong bisitahin ang Paano gamitin ang Function na Proteksyon ng Presyo para matuto pa.

Limit Order

Ano ang Limit Order?
Nagbibigay-daan sa iyo ang Limit Order na maglagay ng order sa isang partikular o mas magandang presyo. Pupunan ang isang buy Limit Order kung tumutugma ang presyo o mas mababa ito kaysa sa iyong limit price, at pupunan ang isang sell Limit Order sa katumbas ng iyong limit price o sa mataas kaysa rito. Pakitandaan na hindi garantisadong ipapatupad ang isang Limit Order.
Puwede mong bisitahin ang artikulo ng Academy na Ano ang Limit Order para matuto pa.

Market Order

Ano ang Market Order?
Itinutugma kaagad ang mga market order sa pinakamagandang available na presyo.
Puwede mong bisitahin ang Ano ang Market Order? para matuto pa.

Stop Limit Order

Ano ang Stop Limit order?
Ang Stop Limit order ay isang kondisyonal na order sa isang nakatakdang timeframe, na ipinapatupad sa isang tinukoy na presyo pagkatapos maabot ang isang partikular na stop price. Kapag naabot na ang stop price, bibilhin o ibebenta ito sa limit price o sa mas magandang presyo kaysa sa itinakda mong limit price.
Puwede mong bisitahin ang Ano ang Stop-Limit Order? para matuto pa.

Stop Market Order

Ano ang Stop Market Order?
Katulad ng Stop Limit Order, gumagamit ang Stop Market Order ng stop price para i-trigger ang trade. Gayunpaman, kapag naabot ang stop price, nagti-trigger ito ng market order.
Puwede mong bisitahin ang Ano ang Stop Order? para matuto pa.

Trailing Stop Order

Ano ang Trailing Stop Order?
Nagbibigay-daan ang Trailing Stop Order sa mga trader na maglagay ng paunang itinakdang order sa isang partikular na porsyento na malayo sa market price kapag nagbago ang merkado. Nila-lock nito ang kita sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa isang trade na manatiling bukas at patuloy na kumikita hangga't gumagalaw ang presyo sa direksyong pumapabor sa mga trader. Hindi ito bumabalik sa kabilang direksyon. Kapag gumalaw ang presyo sa kabaligtarang direksyon sa isang partikular na porsyento, ipapatupad ang Trailing Stop Order sa market price.
Puwede mong bisitahin ang Ano ang Trailing Stop Order? para matuto pa.

Post Only Order

Ano ang Post Only Order?
Idinaragdag ang mga Post Only Order sa order book kapag naglagay ka ng order, pero hindi kaagad na ipinapatupad ang mga ito.

Limit TP/SL Order (Strategy Order)

Ano ang Limit TP/SL Order?
Puwede kang magtakda ng take profit o stop loss price bago magbukas ng posisyon. Susunod ito sa "Last Price" o "Mark Price" para i-trigger ang iyong mga take profit at stop loss order.
Puwede mong bisitahin ang Limit TP/SL Order (Strategy Order) para matuto pa.