Paano Maglipat ng Mga Pondo sa Futures Wallet

Binance
2021-09-01 00:25
Para simulan ang pag-trade sa Binance Futures, kailangan mo munang maglipat ng mga pondo mula sa iyong Fiat at Spot Wallet papunta sa iyong Futures Wallet. 
Tandaan na hindi magkapareho ng wallet ang USDⓈ-M Futures at COIN-M Futures. Para maglipat ng mga pondo papunta sa USDⓈ-M Futures Wallet, tiyaking nasa interface ka ng pag-trade sa USDⓈ-M Futures. Para naman maglipat ng mga pondo papunta sa COIN-M Futures Wallet, tiyaking nasa interface ka ng pag-trade sa COIN-M Futures.

Paano maglipat ng mga pondo sa aking Futures Wallet?

1. Sa interface ng pag-trade sa Futures, mag-scroll pababa para hanapin ang widget na [Mga Asset] sa kanang bahagi sa ibaba ng iyong screen. Pagkatapos, i-click ang [Maglipat].
2. Piliin ang uri ng mga asset na gusto mong ilipat papunta sa iyong Futures account. Nakakasuporta ang Binance Futures ng malawak na hanay ng mga crypto asset bilang collateral. Puwede kang magdeposito ng mga asset gaya ng USDT, BUSD, o mga sinusuportahang cryptocurrency (hal., Bitcoin at Ethereum). Ilagay ang halaga at i-click ang [Kumpirmahin].
3. Kapag nailipat na ang iyong mga asset papunta sa iyong Futures Wallet, puwede mong tingnan ang available na balanse sa ilalim ng [Mga Asset].
4. Kung gusto mong ilipat ang available na halaga mula sa iyong Futures account papunta sa iyong Fiat at Spot Wallet, mag-click sa icon na [I-swap] para baguhin ang destinasyon ng paglilipat. Ilagay ang halagang gusto mong ilipat palabas at i-click ang [Kumpirmahin].