Istruktura ng Bayad at Mga Kalkulasyon ng Bayad sa Binance Futures

Binance
2021-07-14 03:37
Para tingnan ang iyong rate ng bayad sa pag-trade, mag-click dito.
Mga Tala:
  1. Ang lahat ng VIP sa spot market ay mga VIP rin sa futures market.
  2. Sinasalamin ng mga tier ng bayad sa Futures ang spot market, pero kadalasan ay mas mababa ang mga ito; tandaan na ang kinakailangang dami para sa bawat tier ng VIP ay 5 beses na mas malaki sa spot market dahil sa ibinigay na leverage.
  3. Sumangguni sa Mekanismo ng Pagkalkula ng Pang-araw-araw na Balanse sa BNB.
  4. Makakatanggap ang mga user ng 10% diskwento sa karaniwang bayarin sa pag-trade kapag gumamit sila ng BNB para magbayad ng bayarin sa pag-trade sa platform ng Binance Futures. Kakailanganin ng mga user na maglipat ng BNB mula sa kanilang exchange wallet papunta sa kanilang futures wallet para matanggap ang 10% diskwento. Tiyaking sapat ang balanse sa BNB sa futures wallet mo para mabayaran ang bayarin sa pag-trade, kung hindi, awtomatikong magkakaltas ng USDT ang system bilang bayarin sa pag-trade ng futures at hindi ka magiging kwalipikado para sa diskwento.
  5. Magagamit lang ang BNB na inilipat sa mga futures wallet para sa mga diskwento sa bayad sa pag-trade. Hindi ito puwedeng gamitin bilang bayad sa liquidation at bilang collateral. Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Programa ng Diskwento sa Bayad sa Pag-trade sa Binance Futures - Makatipid ng 10% sa BNB

Ano ang ibig sabihin ng "Maker" at "Taker"?

Taker:

Kapag naglagay ka ng order na mabilis na mate-trade, dahil napupunan nang bahagya o ganap, bago mapunta sa order book, ang mga trade na iyon ay magiging mga trade ng "taker."
Ang mga trade mula sa mga Market order ay palaging Mga Taker, dahil hindi kailanman mapupunta sa order book ang mga Market order. Ang mga trade na ito ay "kumukuha" ng dami mula sa order book, at samakatwid ay tinatawag na "taker."

Maker:

Kapag naglagay ka ng order na napupunta sa order book nang bahagya o ganap gaya ng limit order, magiging “maker” ang anumang kasunod na trade na magmumula sa order na iyon.
Ang mga order na ito ay nagdaragdag ng dami sa order book, na tumutulong na "gawin ang merkado," at samakatwid ay tinatawag na "maker" para sa anumang kasunod na trade.

Paano kalkulahin ang komisyon para sa mga coin-margined contract?

Bayad sa komisyon = notional value x rate ng bayad
Notional value = (dami ng kontrata x laki ng kontrata) / trade price
Halimbawa, komisyon ng VIP0 na maker: 0.015%; komisyon ng taker: 0.040%
Bumili ng 10 BTCUSD 0925 quarterly contract gamit ang Market order:
Notional value = (dami ng kontrata x laki ng kontrata) / opening price
= (10 Cont x 100 USD) / 10,104 USD
= 0.09897 BTC
Ang bayad sa komisyon ng taker ay babayaran ng: 0.09897 x 0.040% = 0.00003959 BTC
Pagkatapos tumaas ng presyo, Ibenta ang 10 BTCUSD 0925 quarterly contract gamit ang Limit order:
Notional value = (dami ng kontrata x laki ng kontrata) / closing price
= (10 Cont x 100 USD) / 11,104 USD
= 0.09 BTC
Ang bayad sa komisyon ng maker ay babayaran ng: 0.09 x 0.015% = 0.00001351 BTC
Tandaan: Para sa mga quarterly delivery contract, may sisingiling flat na bayad sa settlement na 0.015% para sa lahat ng posisyong na-settle sa petsa ng paghahatid.
Paano kalkulahin ang komisyon ng mga USDⓈ-margined contract
Bayad sa komisyon = notional value x rate ng bayad
Notional value = dami ng kontrata x trade price
Halimbawa, komisyon ng VIP0 na maker: 0.02%; komisyon ng taker: 0.040%
Bumili ng 1BTC BTCUSDT contract gamit ang Market order:
Notional value = dami ng kontrata x opening price
= 1BTC x 10,104
= 10,104
Ang bayad sa komisyon ng taker ay babayaran ng: 10,104 x 0.040% = 4.0416 USDT
Pagkatapos tumaas ng presyo, Ibenta ang 1BTC BTCUSDT contract gamit ang Limit order:
Notional value = dami ng kontrata x closing price
= 1BTC x 11,104
= 11,104
Ang bayad sa komisyon ng maker ay babayaran ng: 11,104 x 0.02% = 2.2208 USDT