Ano ang Auto-Deleveraging (ADL) at Paano Ito Gumagana?

Binance
2021-08-19 12:16
Video na Tutorial
Ang Auto-Deleveraging (ADL) ay ang huling hakbang na ginagawa lang kapag hindi matatanggap ng Pondo ng Insurance ang mga posisyon ng bangkaroteng kliyente. Ginagawa ng Binance ang bawat posibleng hakbang para maiwasan ang auto-deleveraging, at mayroon itong ilang feature gaya ng Mga Immediate or Cancel Limit Order para mapaliit ang potensyal na epekto ng anumang auto-deleveraging kapag nangyari ito. Sa kasamaang palad, dahil sa volatility sa mga merkado ng crypto, at sa mataas na leverage na iniaalok sa mga user, hindi posibleng ganap na maiwasan ang mga auto-deleverage liquidation. Para maibigay ang pinakamagandang posibleng karanasan ng user, nagsisikap kaming panatilihin sa pinakamababa ang mga auto-deleveraging liquidation.
Bilang trader, nanganganib na ma-autodeleverage ang iyong posisyon batay sa isang tagasaad sa iyong priyoridad sa pila. Nasa ibaba ang isang halimbawa ng mga tagasaad, mula sa pinakamababang priyoridad hanggang sa pinakamataas na priyoridad.
Kapag may auto-deleverage liquidation, magpapadala agad ng abiso sa apektadong user.
Kinakalkula ang posisyon ng trader sa ranking ng priyoridad gamit ang kita at leverage; ipapakita ang formula sa dulo ng page na ito. Unang ili-liquidate ang mga trader na mas kumikita at mas mataas ang leverage. Sa partikular, ira-rank ang mga trader ayon sa ratio ng margin at unrealized PnL nila bilang porsyento ng kanilang collateral. Ang eksaktong rank ay kilala bilang “LeveragePnL,” na inilalarawan bilang unrealized na PnL/collateral na na-multiply ayon sa ratio ng margin. Nasa dulo ang eksaktong formulation.
Mula roon, ira-rank ang mga trader ayon sa LeveragePnlQuantile term; ang naaangkop na tagasaad ay makikita ng mga trader na nasa napipintong panganib na awtomatikong ma-liquidate sa kanilang interface. Kung mangyayari ang liquidation, papadalhan ang trader ng abisong naglalaman ng halaga at presyo ng liquidation. Isasara ang mga posisyon ng trader sa bankruptcy price ng inisyal na na-liquidate na order. Makakansela ang anumang bukas na order. Kapag kumpleto na ang proseso ng liquidation, makakapasok ulit ang trader agad-agad.
Tandaan: Posibleng hindi pasok sa saklaw na market price ng kontrata ang bankruptcy price. Lubos na inirerekomendang bantayan ng trader ang tagasaad ng ADL para maiwasang ma-deleverage.

Kalkulasyon para sa Ranking ng Priyoridad sa Liquidation

Porsyento ng Pnl = max(0,Unrealized na Kita)/max(1,Balanse sa Wallet)
Kung (Balanse sa Wallet+Unrealized na Kita)≤0, Ratio ng Margin = 0
Kung (Balanse sa Wallet+Unrealized na Kita)>0, Ratio ng Margin = Maintenance Margin/(Balanse sa Wallet+Unrealized na Kita)
Leverage Pnl = Porsyento ng Pnl × Leverage Pnl ng Ratio ng Margin = Porsyento ng Pnl × Ratio ng Margin
Quantile ng Leverage Pnl = rank(user.Leverage Pnl)/Kabuuang Bilang ng User