Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

How to Transfer Funds to Binance Margin Account

Binance
2019-07-05 05:23
1. Log in to your Binance account and click [Wallet] - [Margin].
2. Select the coin you want to transfer and click [Transfer].
3. Select the Wallet you wish to transfer from and confirm that you are transferring to your Margin Wallet. Enter the amount and click [Confirm].
4. Once your transfer is completed, you will see your updated Margin Account balance from your account dashboard.