Paano Mag-apply para sa Corporate Account

Binance
2020-11-10 14:46
Para mag-apply para sa corporate account, sundin ang sunod-sunod na gabay sa ibaba: 
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at pumunta sa [Profile] - [Pagkakakilanlan]. I-click ang [Pag-verify sa Enterprise]
Tandaan na kung na-link na sa Personal na Account ang iyong email, hindi na ito maa-upgrade sa Corporate Account. Kaya naman, siguraduhin na isusumite mo ang aplikasyon para sa Corporate Account gamit ang hindi na-verify na account.
2. I-click ang [I-verify]
3. Piliin ang uri ng korporasyon mo at i-click ang [Magpalit ng uri ng korporasyon]
4. Magpapahanda sa iyo ng listahan ng mga dokumento bago mo simulan ang proseso ng pag-verify sa enterprise. Magkakaiba ang mga kinakailangang dokumento depende sa pipiliin mong uri ng korporasyon.
Sa ngayon, sinusuportahan namin ang Bulgarian, Russian, French, Portuguese, Polish, Slovenian, Italian, Hungarian, Swedish, Dutch, at Spanish. Kung nasa iba pang wika ang mga dokumento ng korporasyon, ibigay ang mga orihinal na dokumento kasama ng mga opisyal na bersyon sa Ingles.
Halimbawa:
Puwede mong i-click ang [Simulan ang Pag-verify] para magpatuloy, o ang [Lumipat ng Uri ng Korporasyon] para pumili ng ibang uri.  
5. Ilagay ang pangunahing impormasyon ng iyong kumpanya at i-click ang [Magpatuloy]. Puwede mo rin itong [I-save bilang draft] anumang oras sa proseso ng pag-verify. 
6. I-upload ang mga dokumento ng korporasyon batay sa mga kinakailangan.
7.1 Kung kailangan mong mag-verify ng mga direktor, ilagay ang impormasyon ng iyong mga direktor at i-upload ang mga kinakailangang dokumento.
Tandaan:
 • Para sa mga ID, mag-upload ng kopya ng iyong pasaporte o ID card para patunayan ang nasyonalidad/hurisdiksyon mo (hindi tinatanggap ang lisensya sa pagmamaneho);
 • Para sa mga selfie, i-upload nang full color. Huwag gumamit ng mga screenshot, photocopy, o naka-photoshop/may filter na larawan.
 • Sinusuportahan namin ang mga format na jpeg/jpg at png.
7.2 Kung hindi mo kailangang mag-verify ng mga direktor (para sa ilang partikular na uri ng entity), ilagay ang impormasyon ng iyong mga Ultimate Beneficial Owner (UBO) at i-upload ang mga kinakailangang dokumento. 
8. Ilagay ang impormasyon ng iyong mga awtorisadong dealer/trader at i-upload ang mga kinakailangang dokumento.
I-on ang button na [Pangunahin] kung ang dealer/trader ay ang pinakamadalas na gumagamit sa palitan.
Tandaan na kinakailangang isagawa ng Pangunahing Dealer ang Pag-verify Gamit ang Mukha sa susunod na hakbang.
9. Puwede mong buksan ang iyong Binance App para i-scan ang QR code at kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan sa iyong telepono, o i-click ang [Gamitin ang PC para mag-verify] para kumpletuhin ito sa computer mo. 
Huwag magsuot ng sumbrero, salamin, at huwag gumamit ng mga filter. Dapat mo itong gawin nang may sapat na liwanag.
Pagkatapos noon, i-click ang [Nakumpleto ko na ito sa aking telepono].
10. Basahin at sang-ayunan ang paghahayag. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng [Ganap kong naiintindihan ang paghahayag] at i-click ang [Magpatuloy].
11. Matagumpay na naisumite ang iyong aplikasyon. Maging matiyaga sa paghihintay na masuri namin ito.


Mga Madalas Itanong

1. Anong mga dokumento ang kinakailangan sa aplikasyon para sa corporate account?

Magkakaiba ang mga kinakailangang dokumento para sa iba't ibang uri ng korporasyon. Sumangguni sa listahang ipinapakita sa screen. Halimbawa, kailangan mong maghanda ng:
1. Kopya ng orihinal na Sertipiko ng Incorporation at Rehistro ng Negosyo.
2. Memorandum at Mga Artikulo ng Asosasyon / Konstitusyon / Mga By-law / Kasunduan sa Pagpapatakbo.
3. Liham ng pagpapahintulot. Magbigay ng liham ng pagpapahintulot sa Binance at isaad ang email sa pag-log in sa Binance, posisyon ng aplikante, na nagpapahintulot sa aplikante na magpatakbo ng Corporate Account sa ngalan ng kumpanya. Tandaan na dapat ay nasa loob ng nakaraang tatlong buwan ang petsa nito. Kung iisa lang ang direktor ng kumpanya, puwedeng lagdaan ng nag-iisang direktor na iyon ang Liham ng Pagpapahintulot. Kung hindi lang isa ang direktor ng kumpanya, dapat itong lagdaan ng kahit dalawang direktor. Kung gumagamit ka ng template, siguraduhing naka-customize ito para umangkop sa sarili mong sitwasyon.
4. Opisyal na Ulat ng Kumpanya o Mga Dokumentong mula sa Gobyerno na ibinigay sa loob ng nakaraang 12 buwan, kasama ang:
 • Listahan ng mga kasalukuyang direktor (likas na tao),
 • Listahan ng mga ultimate beneficial owner (likas na tao), at ang porsyento ng mga hawak nila, atbp.
5. Istruktura ng pagmamay-ari.
6. Link sa website ng gobyerno na naglalaman ng mga detalye ng iyong kumpanya, na nagpapahintulot sa pag-verify sa pagiging tunay ng pagrehistro. Kung walang function ng paghahanap sa website ng gobyerno para sa mga detalye ng kumpanya, magbigay na lang ng Sertipiko ng Mabuting Katayuan na ibinigay sa loob ng nakaraang tatlong buwan.
7. Isang buong screenshot mula sa website ng gobyerno, na naglalaman ng mga kasalukuyang detalye ng kumpanya. Siguraduhin din na kasama ang orasan at petsa ng system sa desktop.
8. Mga valid na kopya ng pasaporte/ID ng mga direktor, UBO, at trader.
9. Mga kamakailang selfie ng mga direktor, UBO, at trader.
10. Questionnaire ng Mga Sanction.
*Tandaan na unang page lang ito ng questionnaire. Puwede mong i-download ang kumpletong bersyon habang nasa proseso ng pag-verify.

2. Bakit hindi tinanggap ang aplikasyon ko?

I-click ang button na [I-verify] para tingnan ang (mga) kaugnay na dahilan ng hindi pagtanggap. Kung hindi tinanggap ang iyong aplikasyon, isumite ulit nang buo ang aplikasyon mo, nang isinasaalang-alang ang dahilan kung bakit hindi ito tinanggap. Bibigyan namin ng priyoridad ang pagsusuri sa iyong bagong aplikasyon sa loob ng pitong araw ng negosyo.

3. Kailangan ko bang isumite ang lahat ng dokumento sa English?

Sa ngayon, sinusuportahan namin ang Bulgarian, Russian, French, Portuguese, Polish, Slovenian, Italian, Hungarian, Swedish, Dutch, Spanish, kasama ng English. Kung nasa iba pang wika ang mga dokumento ng korporasyon, magbigay ng bersyong isinalin sa English kasama ng mga orihinal na dokumento.

4. Kapag nag-a-apply ako para sa Corporate Account, “Pumasa ka sa authentication” ang nakalagay at hindi ko makumpleto ang aplikasyon. Bakit?

Kung na-link na sa Personal na Account ang iyong email, hindi ito maa-upgrade sa Corporate Account. Kaya naman, siguraduhin na kwalipikado ang aplikante, at siguraduhin na isusumite mo ang aplikasyon para sa Corporate Account gamit ang hindi na-verify na account.

5. Matagal ko nang naisumite ang aplikasyon pero wala pa akong natatanggap na anumang feedback.

Makikita ang status ng aplikasyon mo para sa Corporate Account sa [Pagkakakilanlan] ng iyong account sa Binance. Tingnan din kung may mga email sa iyong inbox dahil posibleng makipag-ugnayan kami sa iyo para sa mga karagdagang dokumento.

6. Puwede ba akong mag-apply para sa pangalawang Corporate Account?

Ang bawat kumpanya ay puwedeng mag-apply para sa isang Corporate Account lang. Dagdag pa rito, hindi namin sinusuportahan ang pagbura ng na-verify na corporate account dahil sa mga hindi makatwirang kahilingan sa ngayon. Tandaan na nagbibigay kami ng feature na sub-account para hindi ka mahirapan. Kapag nakumpleto na ng iyong account ang pag-verify sa antas ng Korporasyon, bibigyan ka ng access sa mga sub-account.

7. Paano ako magkakaroon ng mas mataas na limitasyon sa pag-withdraw?

Para maging kwalipikado sa Antas 3 na pag-verify na may pang-araw-araw na limitasyon sa pag-withdraw na 200 BTC o higit pa, dapat kang magpanatili ng dami ng pag-trade na lampas 1,000 BTC (ang halaga) sa loob ng tuloy-tuloy na 30 araw na yugto. Kung natutugunan mo ang kinakailangang ito, makipag-ugnayan sa aming CS team sa pamamagitan ng Suporta ng Binance. Susuriin namin ang status ng iyong account sa loob ng 3 araw ng negosyo. 

8. Paano ako magkakaroon ng access sa fiat para sa corporate account?

Kakailanganin mong makipag-ugnayan sa amin para magsagawa ng due diligence alinsunod sa mga kinakailangan sa fiat. I-email sa amin ang sumusunod na impormasyon:
 1. Pagkolekta ng Patunay ng Address ng entity.
 2. Pagkolekta ng Patunay ng Address ng UBO.
 3. Website o link sa social media ng kumpanya.
 4. Paano mo balak pondohan ang fiat account? (Gaya ng kapital sa pag-trade ng kumpanya, pera ng customer, kita ng kumpanya, atbp.)
 5. Aling mga fiat currency ang balak mong gamitin?
 6. Inaasahang buwanang dami ng pagdeposito/pag-withdraw ng fiat (sa gustong currency).

9. Aling mga fiat currency ang sinusuportahan ng Binance para sa mga corporate user?

Sinusuportahan na ngayon ng Binance ang mga pagdeposito at pag-withdraw ng USD, EUR, GBP, NGN, AUD, at BRL para sa mga corporate account.