Paano Hanapin ang ID ng Transaksyon (TxID) Ko

Binance
2021-05-14 07:50
Sa artikulong ito, tingnan natin ang Binance bilang halimbawa para malaman kung paano tingnan ang ID ng transaksyon (TxID).
Kung nagdeposito ka sa Binance pero hindi lumalabas ang mga pondo, puwede mo ring tingnan ang status ng transaksyon at TxID sa platform kung saan ka nag-withdraw.

Ano ang ID ng transaksyon (TxID)?

Ang ID ng transaksyon (TxID) o hash ng transaksyon ay isang natatanging string ng mga character na ibinibigay sa bawat transaksyon na na-verify at idinagdag sa blockchain. Sa madaling salita, ang TxID ay isang numero ng pagkakakilanlan na naglalagay ng label sa bawat transaksyon sa blockchain. Gamit ang TxID, puwede mong makita ang kasaysayan ng iyong pagdeposito at pag-withdraw.

Paano ko mahahanap ang aking TxID?

Makikita mo ang iyong TxID mula sa platform kung saan ka nag-withdraw. Halimbawa, makikita mo ang TxID mula sa [Kasaysayan ng Transaksyon] sa Binance, o sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang.
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance. I-click ang [Wallet] at piliin ang [Pangkalahatang-ideya] mula sa drop-down menu.
2. I-click ang [Kasaysayan ng Transaksyon]. Makikita mo rito ang kasaysayan ng lahat ng iyong pagdeposito o pag-withdraw. Makikita mo ang TxID sa ilalim ng [TxID].
Puwede mo ring i-access ang iyong kasaysayan ng transaksyon mula sa [Mga Wallet] - [Spot] - [Kasaysayan ng Transaksyon] sa Binance App. Mag-tap sa kaugnay na transaksyon para makita ang TxID.
Kapag nakipag-ugnayan ka sa Binance Support tungkol sa mga isyung nauugnay sa pagdeposito o pag-withdraw, puwede mong ibigay ang TxID ng transaksyon sa aming CS team para matulungan ka namin nang mas mabuti.
Puwede ka ring mag-click sa TxID para makita ang status ng kaugnay na transaksyon sa blockchain explorer na iyon. Tandaan na ang mga pondo mo ay ililipat sa kaugnay na block pagkatapos makumpirma ng mga node ang transaksyon. Kung congested ang network, puwedeng mas matagalan bago dumating ang mga pondo mo.
Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Mga FAQ sa ibaba: