Paano I-disable ang isang Account
Binance
2020-12-29 02:28
May ilang mga paraan upang i-disdable ang iyong Binance account.
Kung naka-access ka sa account:
  • Para sa mobile app users, pumunta sa【Account】-【Security】-【Disable Account】
  • Mangyaring intindihin mabuti ang mga paalala at i-click ang【Disable Account】.
  • Para sa web page, sa inyong account user center, pumunta sa【Security】- 【Disable account】tab gamit ang PC/laptop at web browser.
Kung hindi ma-access ang account:
Hanapin at buksan ang mga sumusunod na email na natanggap mo mula sa Binance at i-click dito ang【Disable your account】button kung gusto mo na pansamantalang i-disable ang iyong account.
  • [Binance] Password Reset
  • [Binance] Successful Login
  • [Binance] IP Verification
  • [Binance] Authorize New Device
  • [Binance] Reset SMS Authenticator
  • [Binance] Reset Google Authenticator
  • [Binance] Confirm Your Withdraw Request
Suriin ang IP change notification email bilang isang halimbawa:
May katanungan ka pa ba?submit a request