Bakit hindi dumating ang aking na-withdraw?
Binance
2021-01-13 09:04
1. Gumawa ako ng pag-withdraw mula sa Binance patungo sa isa pang palitan/wallet, pero hindi ko pa natanggap ang aking pondo. Bakit?
Ang paglilipat ng pondo mula sa iyong account sa Binance patungo sa isa pang palitan o wallet ay may kasangkot na tatlong hakbang:
  • Kahilingan ng pag-withdraw sa Binance
  • Kumpirmasyon ng network ng blockchain
  • Pagdeposito sa kaukulang platform
Karaniwan, ang TxID (ID ng Transaksyon) ay nabubuo sa loob ng 30-60 minuto, na nagsasaad na matagumpay nang nai-broadcast ng Binance ang transaksyon ng pag-withdraw.
Gayunpaman, puwede pa ring magtagal bago makumpirma ang partikular na transaksyong iyon at mangailangan ng dagdag pang panahon para ma-credit sa wakas ang mga pondo sa patutunguhang wallet. Ang dami ng kinakailangang "mga kumpirmasyon ng network" ay iba-ba para sa iba't ibang blockchain.
Halimbawa:
  • Nagpasya si Alice na mag-withdraw ng 2 BTC mula sa Binance sa kanyang personal na wallet. Matapos niyang kumpirmahin ang kahilingan, kailangan niyang maghintay hanggang sa magawa at mai-broadcast ng Binance ang transaksyon.
  • Sa sandaling magawa ang transaksyon, makikita ni Alice ang TxID (ID ng Transaksyon) sa page ng kanyang Binance wallet. Sa puntong ito, ang transaksyon ay magiging nakabinbin (hindi nakumpirma) at pansamantalang mafi-freeze ang 2 BTC.
  • Kung maayos ang lahat, ang transaksyon ay kukumpirmahin ng network, at matatanggap ni Alice ang BTC sa kanyang personal na wallet pagkatapos ng 2 kumpirmasyon ng network.
  • Sa halimbawang ito, kinailangan niyang maghintay ng 2 kumpirmasyon ng network hanggang sa dumating ang deposito sa kanyang wallet, pero ang kinakailangang dami ng mga kumpirmasyon ay nag-iiba depende sa wallet o palitan.
Dahil sa posibleng congestion ng network, puwedeng magkaroon ng matinding pagkaantala sa pagproseso ng iyong transaksyon. Puwede mong gamitin ang ID ng transaksyon (TxID) para tingnan ang status ng paglilipat ng iyong mga asset sa pamamagitan ng paggamit ng blockchain explorer.
Tandaan:
  • Kung ipinapakita ng blockchain explorer na ang transaksyon ay hindi nakumpirma, maghintay para makumpleto ang proseso ng kumpirmasyon. Ito ay nag-iiba depende sa network ng blockchain.
  • Kung ipinapakita ng blockchain explorer na nakumpirma na ang transaksyon, nangangahulugan ito na matagumpay nang naipadala ang iyong mga pondo at hindi na kami makakapagbigay ng anumang karagdagang tulong sa bagay na ito. Kakailanganin mong makipag-ugnayan sa may-ari/support team ng patutunguhang address para humingi ng karagdagang tulong.
  • Kung ang TxID ay hindi nabuo pagkatapos ng 6 na oras matapos mag-click sa button ng kumpirmasyon mula sa e-mail na mensahe, makipag-ugnayan sa aming Customer Support para sa tulong at ilakip ang screenshot ng kasaysayan ng pag-withdraw sa kaugnay na transaksyon. Tiyaking ibinigay mo ang detalyadong impormasyon sa itaas para matulungan ka kaagad ng Customer Service agent.
2. Paano ko masusuri ang status ng transaksyon sa blockchain?
Mag-log in sa Binance.com, mag-click sa [Wallet]-[Pangkalahatang-Ideya]-[Kasaysayan ng transaksyon] para mahanap ang rekord ng iyong pag-withdraw ng cryptocurrency.
Kung ipinapakita ng [Status] na ang transaksyon ay "pinoproseso", maghintay lang na makumpleto ang proseso ng kumpirmasyon.
Kung ipinapakita ng [Status] na ang transaksyon ay "Nakumpleto", puwede kang mag-click sa [TxID] para tingnan ang mga detalye ng transaksyon.