Bakit Hindi Pa Nake-credit ang Aking Deposito

Binance
2021-01-13 08:47
1. Bakit hindi pa nake-credit ang aking deposito?
Ang paglilipat ng mga pondo mula sa isang panlabas na platform papunta sa Binance ay nahahati sa tatlong hakbang:
  • Pag-withdraw mula sa panlabas na platform
  • Kumpirmasyon ng network ng blockchain
  • Pag-credit ng Binance ng mga pondo sa iyong account
Kapag ang na-withdraw na asset ay minarkahan nang "nakumpleto" o "tagumpay" sa platform kung saan ka nag-withdraw ng iyong crypto, nangangahulugan itong ang transaksyon ay matagumpay nang nai-broadcast sa network ng blockchain. Gayunpaman, puwede pa ring magtagal bago ganap na makumpirma ang partikular na transaksyong iyon at ma-credit sa platform kung saan mo ililipat ang na-withdraw mong crypto. Ang dami ng kinakailangang “mga kumpirmasyon ng network” ay nag-iiba para sa iba't ibang blockchain.
Halimbawa:
  • Gusto ni Alice na magdeposito ng 2 BTC sa kanyang Binance wallet. Ang unang hakbang ay ang gumawa ng isang transaksyon na maglilipat ng mga pondo mula sa kanyang personal na wallet papunta sa Binance.
  • Matapos gawin ang transaksyon, kailangang maghintay ni Alice para sa mga kumpirmasyon ng network. Makikita niya ang nakabinbin na deposito sa kanyang account sa Binance.
  • Panandaliang hindi magagamit ang mga pondo hanggang sa makumpleto ang pagdeposito (1 kumpirmasyon ng network).
  • Kung magpapasya si Alice na i-withdraw ang mga pondong ito, kailangan niyang maghintay ng 2 kumpirmasyon ng network.
Dahil sa posibleng congestion ng network, puwedeng magkaroon ng matinding pagkaantala sa pagproseso ng iyong transaksyon. Puwede mong gamitin ang TxID (ID ng Transaksyon) para tingnan ang status ng paglilipat ng iyong mga asset sa pamamagitan ng paggamit ng blockchain explorer.
  • Kung hindi pa ganap na nakumpirma ng mga node ng network ng blockchain ang transaksyon, maghintay at subukan ulit mamaya.
  • Kung ang transaksyon ay hindi nakumpirma ng network ng blockchain, pero naabot na nito ang minimum na dami ng mga kumpirmasyon ng network na tinukoy ng aming system, makipag-ugnayan sa aming team ng Suporta at ibigay ang TxID, pangalan ng coin/token, halaga ng deposito, at oras ng paglilipat. Tiyaking ibibigay mo ang impormasyon sa itaas para matulungan ka kaagad ng Customer Service agent.
  • Kung ang transaksyon ay nakumpirma na ng blockchain pero hindi pa na-credit sa iyong account sa Binance, ibigay sa amin ang TxID, pangalan ng token, halaga ng deposito, at oras.
2. Paano ko masusuri ang status ng transaksyon sa blockchain?
Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Wallet] - [Pangkalahatang-ideya] - [Kasaysayan ng Transaksyon] para mahanap ang rekord ng iyong pagdeposito ng cryptocurrency. Pagkatapos ay mag-click sa [TxID] para suriin ang mga detalye ng transaksyon.