Mga Gabay at Panuntunan sa Mga Security Cash Trade

Binance
2020-10-19 04:09
Mga pangkalahatang panuntunan
Ang pagbili at pagbebenta ng cryptocurrency gamit ang "Cash in person" na pagbabayad ay nangangahulugan ng personal na pagkikita ng mamimili at nagbebenta.
Sa pagsang-ayon sa uri ng pag-trade na ito, tinatanggap ng user ang mga tuntunin at kundisyon ng pag-trade gamit ang cash bilang default at malay siya sa lahat ng panganib at responsibilidad.
Hindi lumalahok ang Binance sa mga transaksyon, direkta man o hindi direkta, at hindi ito mananagot sa mga posibleng panganib o pinansyal na pagkalugi.
Kung sakaling magkaroon ng mga hindi pagkakasundo, ang pagbabatayan lang ng support service ay ang impormasyong nakasaad sa mga panuntunan ng pag-trade ng ad at ang mga pag-uusap sa chat ng order.
Dapat tiyakin ng mamimili at nagbebenta na mapepreserba ang patunay ng cash na pagbabayad. Puwede itong isang litrato, pormal na kontrata, o pag-uusap sa chat.
Mga gabay para sa mga nagbebenta:
 • Tandaang dapat mong tiyakin ang iyong seguridad kapag nagsasagawa ng mga offline na transaksyon
 • Ganap mong alam at naiintindihan ang mga panganib na posibleng lumitaw sa mga offline na transaksyon
 • Huwag gumamit ng anumang iba pang channel o messenger para sa komunikasyon maliban sa chat na nasa order
 • Naka-freeze ang cryptocurrency na nasa order at hindi ito ire-release hanggang sa makumpirma ng nagbebenta ang pagtanggap niya sa bayad
 • Walang karapatan ang nagbebentang baguhin ang presyo pagkatapos mailagay ang order at dumating ang mamimili
 • Bago kumpirmahin ang pagbabayad, dapat na kalkulahin nang mabuti at tingnan ulit ng nagbebenta ang natanggap na pera
 • Pagkatapos mong kumpirmahing natanggap mo na ang bayad, ilipat ang mga asset sa mamimili sa loob ng 15 minuto
 • Kapag namarkahan nang nakumpleto ang order, hindi na ito puwedeng iapela sa anumang sitwasyon
Mga gabay para sa mga mamimili:
 • Tandaang dapat mong tiyakin ang iyong sariling seguridad kapag nagsasagawa ng offline na transaksyon
 • Ganap mong alam at naiintindihan ang mga panganib na posibleng lumitaw sa mga offline na transaksyon
 • Kapag pumipili ng nagbebenta sa platform, huwag magdesisyon batay lang sa napakababang presyo - tingnan ang rating ng nagbebenta, ang pagkakaroon ng deposito para sa seguridad sa platform, at ang oras ng kanyang pag-trade sa Binance P2P
 • Huwag gumamit ng anumang iba pang channel o messenger para sa komunikasyon maliban sa chat na nasa order
 • Huwag sumang-ayon sa pagkikita sa mga lugar na kahina-hinalan at malayo sa sentro ng siyudad - ang tagpuan ay kailangang mapagkasunduan nang mas maaga ng parehong partido
 • Naka-freeze ang cryptocurrency na nasa order at hindi ito ire-release hanggang sa makumpirma ng nagbebenta ang pagtanggap niya sa bayad
 • Huwag hayaang makuha ang iyong pera sa gitna ng transaksyon, sa anumang dahilan - dapat na isagawa ang muling pagkalkula at pag-verify ng cash habang naroon ang magkabilang panig ng transaksyon
 • Kapag namarkahan nang nakumpleto ang order, hindi na ito puwedeng iapela sa anumang sitwasyon