Abiso sa Mga User ng API sa Pagtanggal sa Pagkakalista ng Mga Endpoint ng WAPI

Binance
2021-04-14 13:41
Mga Kapwa Binancian,
Para mapahusay ang performance ng API at makapagbigay ng mas magagandang serbisyo sa pag-trade para sa aming mga user ng API, tatanggalin ng Binance sa pagkakalista ang lahat ng endpoint ng WAPI mula sa Binance API sa 2021-08-01 2:00 AM (UTC). Ang impormasyon sa mga endpoint ng WAPI ay aalisin mula sa Dokumentasyon ng API sa Binance sa bandang 2021-06-01 2:00 AM (UTC).
Para matiyak na ang iyong mga diskarte sa pag-trade ay hindi maaapektuhan, ang lahat ng mga user ng API ay hinihikayat na mag-upgrade ng mga bot ng pag-trade sa mga endpoint ng SAPI sa lalong madaling panahon.
Mga detalye sa mga endpoint ng WAPI na tatanggalin sa pagkakalista:
Status ng System
GET /wapi/v3/systemStatus.html
Pag-withdraw
POST /wapi/v3/withdraw.html
Kasaysayan ng Deposito
GET /wapi/v3/depositHistory.html
Kasaysayan ng Pag-withdraw
GET /wapi/v3/withdrawHistory.html
Address ng Deposito
GET /wapi/v3/depositAddress.html
Status ng Account
GET /wapi/v3/accountStatus.html
Status ng API Trading ng Account
GET /wapi/v3/apiTradingStatus.html
DustLog
GET /wapi/v3/userAssetDribbletLog.html
Detalye ng Asset
GET /wapi/v3/assetDetail.html
Bayad sa Pag-trade
GET /wapi/v3/tradeFee.html
Listahan ng Sub-account ng Query
GET /wapi/v3/sub-account/list.html
Kasaysayan ng Paglilipat ng Spot Asset ng Query Sub-account
GET /wapi/v3/sub-account/transfer/history.html
Paglilipat ng Spot Asset ng Sub-account
POST /wapi/v3/sub-account/transfer.html
Mga Asset ng Query Sub-account
GET /wapi/v3/sub-account/assets.html
Mga detalye sa mga endpoint ng SAPI:
Status ng System
GET /sapi/v1/system/status
Pag-withdraw
POST /sapi/v1/capital/withdraw/apply
Kasaysayan ng Deposito
GET /sapi/v1/capital/deposit/hisrec
Kasaysayan ng Pag-withdraw
GET /sapi/v1/capital/withdraw/history
Address ng Deposito
GET /sapi/v1/capital/deposit/address
Status ng Account
GET /sapi/v1/account/status
Status ng API Trading ng Account
GET /sapi/v1/account/apiTradingStatus
DustLog
GET /sapi/v1/asset/dribblet
Detalye ng Asset
GET /sapi/v1/asset/assetDetail
Bayad sa Pag-trade
GET /sapi/v1/asset/tradeFee
Listahan ng Query Sub-account
GET /sapi/v1/sub-account/list
Kasaysayan ng Paglilipat ng Spot Asset ng Query Sub-account
GET /sapi/v1/sub-account/sub/transfer/history
Paglilipat ng Spot Asset ng Sub-account
POST /sapi/v1/sub-account/universalTransfer
Mga Asset ng Query Sub-account
GET /sapi/v3/sub-account/assets
Para sa higit pang impormasyon: Dokumentasyon ng SAPI
Babala sa panganib: Ang pag-trade ng cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado. Maging maingat sa iyong mga pag-trade. Gagawin ng Binance ang lahat ng makakaya nito para pumili ng mga de-kalidad na coin, pero hindi ito mananagot para sa iyong mga pagkalugi sa pag-trade.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021-04-13
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance
Hanapin kami sa
Nakalaan sa Binance ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin, palitan, o kanselahin ang anunsyong ito anumang oras at para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso.