Mga Pag-update sa Leverage at Mga Tier ng Margin ng Mga Binance Futures Contract (2021-05-17)

Binance
2021-05-18 15:15
Mga Kapwa Binancian,
Ia-update ng Binance Futures ang mga tier ng margin ng mga ETH, BTC, at ADA coin-margined contract sa 2021-05-17 nang 10:00 AM (UTC) na may bagong leverage at mga tier ng margin na nakasaad sa talahanayan sa ibaba. Ang value ng posisyon at maintenance margin ay isasaayos sa bawat tier. Ang mga kasalukuyang posisyon na binuksan bago ang mga pag-update ay maaapektuhan. Mahigpit na ipinapayo ang pagsasaayos ng posisyon at leverage para maiwasan ang anumang potensyal na liquidation.
Mahalagang tandaan na ang pagbabago ng maintenance margin ay direktang makakaapekto sa liquidation price. Ang mga user na humawak ng mga kasalukuyang posisyon ng Mga Coin-Margined Contract na nasa itaas ay maaapektuhan. Para maiwasang ma-liquidate (ibig sabihin, ang ratio ng margin ay umabot sa 100%), magdagdag ng higit pang margin sa iyong Coin-M Futures account o bawasan ang iyong mga posisyon. Inirerekomenda ang pagkontrol sa ratio ng margin nang mas mababa sa 80%.
ETH Perpetual
Leverage
Posisyon
Bago ang Pagbabago
(Notional Value sa ETH)
Posisyon
Pagkatapos ng Pagbabago
(Notional Value sa ETH)
Rate ng Maintenance Margin (Pagkatapos ng Pagbabago)
Inisyal na margin
76-100x
0 < Posisyon ≤ 30
0 < Posisyon ≤ 15
0.50%
1.00%
51-75x
30 < Posisyon ≤ 200
15 < Posisyon ≤ 100
0.65%
1.33%
21-50x
200 < Posisyon ≤ 500
100 < Posisyon ≤ 250
1.00%
2.00%
11-20x
500 < Posisyon ≤ 1,000
250 < Posisyon ≤ 500
2.50%
5.00%
6-10x
1,000 < Posisyon ≤ 2,000
500 < Posisyon ≤ 1,000
5.00%
10.00%
5x
2,000 < Posisyon ≤ 3,000
1,000 < Posisyon ≤ 1,500
10.00%
20.00%
4x
3,000 < Posisyon ≤ 4,000
1,500 < Posisyon ≤ 2,000
12.50%
25.00%
3x
4,000 < Posisyon ≤ 5,000
2,000 < Posisyon ≤ 5,000
15.00%
33.33%
2x
5,000 < Posisyon ≤ 7,500
5,000 < Posisyon ≤ 7,500
25.00%
50.00%
1x
Posisyon > 7,500
Posisyon > 7,500
50.00%
100.00%
ETH Quarterly 0625
Leverage
Posisyon
Bago ang Pagbabago
(Notional Value sa ETH)
Posisyon
Pagkatapos ng Pagbabago
(Notional Value sa ETH)
Rate ng Maintenance Margin (Pagkatapos ng Pagbabago)
Inisyal na margin
31-50x
0 < Posisyon ≤ 50
0 < Posisyon ≤ 50
1.00%
2.00%
26-30x
50 < Posisyon ≤ 250
50 < Posisyon ≤ 150
1.65%
3.33%
21-25x
250 < Posisyon ≤ 500
150 < Posisyon ≤ 250
2.00%
4.00%
11-20x
500 < Posisyon ≤ 1,000
250 < Posisyon ≤ 500
2.50%
5.00%
6-10x
1,000 < Posisyon ≤ 2,000
500 < Posisyon ≤ 1,000
5.00%
10.00%
5x
2,000 < Posisyon ≤ 3,000
1,000 < Posisyon ≤ 1,500
10.00%
20.00%
4x
3,000 < Posisyon ≤ 4,000
1,500 < Posisyon ≤ 2,000
12.50%
25.00%
3x
4,000 < Posisyon ≤ 5,000
2,000 < Posisyon ≤ 3,000
15.00%
33.33%
2x
5,000 < Posisyon ≤ 7,500
3,000 < Posisyon ≤ 5,000
25.00%
50.00%
1x
Posisyon > 7,500
Posisyon > 5,000
50.00%
100.00%
BTC Perpetual
Leverage
Posisyon
Bago ang Pagbabago
(Notional Value sa BTC)
Posisyon
Pagkatapos ng Pagbabago
(Notional Value sa BTC)
Rate ng Maintenance Margin (Pagkatapos ng Pagbabago)
Inisyal na margin
101-125x
0 < Posisyon ≤ 10
0 < Posisyon ≤ 5
0.40%
0.80%
51-100x
10 < Posisyon ≤ 20
5 < Posisyon ≤ 10
0.50%
1.00%
21-50x
20 < Posisyon ≤ 30
10 < Posisyon ≤ 20
1.00%
2.00%
11-20x
30 < Posisyon ≤ 50
20 < Posisyon ≤ 50
2.50%
5.00%
6-10x
50 < Posisyon ≤ 100
50 < Posisyon ≤ 100
5.00%
10.00%
5x
100 < Posisyon ≤ 200
100 < Posisyon ≤ 200
10.00%
20.00%
4x
200 < Posisyon ≤ 400
200 < Posisyon ≤ 400
12.50%
25.00%
3x
400 < Posisyon ≤ 1,000
400 < Posisyon ≤ 1,000
15.00%
33.33%
2x
1,000 < Posisyon ≤ 1,500
1,000 < Posisyon ≤ 1,500
25.00%
50.00%
1x
Posisyon > 1,500
Posisyon > 1,500
50.00%
100.00%
BTC Quarterly 0924
Leverage
Posisyon
Bago ang Pagbabago
(Notional Value sa BTC)
Posisyon
Pagkatapos ng Pagbabago
(Notional Value sa BTC)
Rate ng Maintenance Margin (Pagkatapos ng Pagbabago)
Inisyal na margin
21-50x
0 < Posisyon ≤ 10
0 < Posisyon ≤ 5
1.00%
2.00%
11-20x
10 < Posisyon ≤ 30
5 < Posisyon ≤ 30
2.50%
5.00%
6-10x
30 < Posisyon ≤ 50
30 < Posisyon ≤ 50
5.00%
10.00%
5x
50 < Posisyon ≤ 100
50 < Posisyon ≤ 100
10.00%
20.00%
4x
100 < Posisyon ≤ 200
100 < Posisyon ≤ 200
12.50%
25.00%
3x
200 < Posisyon ≤ 500
200 < Posisyon ≤ 500
15.00%
33.33%
2x
500 < Posisyon ≤ 1,000
500 < Posisyon ≤ 1,000
25.00%
50.00%
1x
Posisyon > 1,000
Posisyon > 1,000
50.00%
100.00%
ADA Perpetual, ADA Quarterly 0625, ADA Quarterly 0924
Leverage
Posisyon
Bago ang Pagbabago
(Notional Value sa ADA)
Posisyon
Pagkatapos ng Pagbabago
(Notional Value sa ADA)
Rate ng Maintenance Margin (Pagkatapos ng Pagbabago)
Inisyal na margin
11-20x
0 < Posisyon ≤ 500,000
0 < Posisyon ≤ 250,000
2.50%
5.00%
8-10x
500,000 < Posisyon ≤ 1,000,000
250,000 < Posisyon ≤ 500,000
5.00%
10.00%
7x
1,000,000 < Posisyon ≤ 2,000,000
500,000 < Posisyon ≤ 1,000,000
5.00%
14.29%
6x
2,000,000 < Posisyon ≤ 4,000,000
1,000,000 < Posisyon ≤ 2,000,000
5.00%
16.67%
5x
4,000,000 < Posisyon ≤ 8,000,000
2,000,000 < Posisyon ≤ 4,000,000
10.00%
20.00%
4x
8,000,000 < Posisyon ≤ 14,000,000
4,000,000 < Posisyon ≤ 7,000,000
12.50%
25.00%
3x
14,000,000 < Posisyon ≤ 20,000,000
7,000,000 < Posisyon ≤ 10,000,000
15.00%
33.33%
2x
Posisyon > 20,000,000
10,000,000 < Posisyon ≤ 15,000,000
25.00%
50.00%
1x
Posisyon > 20,000,000
Posisyon > 15,000,000
50.00%
100.00%
Karagdagang impormasyon:
Babala sa Panganib: Ang futures trading ay nagdadala ng malaking panganib at ang posibilidad ng parehong makabuluhang kita at pagkalugi. Ang mga nakaraang nakamit na kita ay hindi nagpapahiwatig ng mga return sa hinaharap. Ang lahat ng iyong balanse sa margin ay puwedeng ma-liquidate kapag nagkaroon ng matinding paggalaw ng presyo. Ang impormasyon dito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pananalapi o pamumuhunan mula sa Binance. Ang lahat ng diskarte sa pag-trade ay gagamitin batay sa iyong sariling paghuhusga at pananagutan. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkaluging puwedeng mangyari dahil sa iyong paggamit ng Futures.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021-05-17
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance
Hanapin kami sa
Nakalaan sa Binance ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin, palitan, o kanselahin ang anunsyong ito anumang oras at para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso.