Kumpetisyon sa Pag-trade ng Bounce Token (BOT) - Higit sa $65,000 ang Mapapanalunan!

Binance
2020-12-16 03:57
Panahon ng kumpetisyon: 2020/12/16 0:00 AM hanggang 2020/12/22 11:59 PM (UTC)
Promosyon A: Mga Eksklusibong Reward para sa BAGONG USER na 50 BOT token!
Lahat ng user na magrerehistro ng Binance account sa panahon ng kumpetisyon at kukumpleto ng anumang 1 sa 2 gawain sa ibaba ay maghahati-hati sa eksklusibong pool ng premyo na 50 BOT token.
 • Magdeposito ng 💲1,000 BOT o higit pa sa iyong Binance account mula sa isang panlabas na wallet o mula sa ibang palitan.
 • Mag-trade ng 💲1,000 BOT o higit pa (mga pagbili at pagbebenta) sa anumang pares sa pag-trade ng BOT.
Promosyon B: Kumpetisyon sa Pag-trade ng BOT, 100 BOT ang Mapapanalunan!
Ang lahat ng user na may kabuuang may bisang dami ng pag-trade na 💲3,000 BOT o higit pa sa panahon ng kumpetisyon ay maghahati-hati sa isang pool ng 100 BOT token, batay sa proporsyon ng kabuuang may bisang dami ng pag-trade ng BOT ng bawat user.
Pagkalkula ng Reward:
Ang reward para sa bawat kwalipikadong user = (Kabuuang may bisang dami ng pag-trade ng bawat user / kabuuang may bisang dami ng pag-trade ng lahat ng kwalipikadong user) * 100 BOT token.
Mga Tuntunin at Kondisyon:
 • Ipapamahagi ang mga reward sa loob ng 2 linggo matapos ang kumpetisyon. Magagawa mong mag-log in at ma-redeem ang iyong voucher sa pamamagitan ng Account> Reward Center.
 • Ang panahong may bisa ang cash voucher ay nakatakda sa 7 araw mula sa araw ng pamamahagi.
 • Paano Mag-redeem ng Cash Voucher.
 • Kung wala kang account sa Binance, mag-click dito para makakuha ng 10% diskwento sa bayad sa pag-trade. Ang 10% diskwento sa bayad sa spot trading ay mananatiling may bisa hangga't ginagamit pa rin ang kasalukuyang programa ng referral ng Binance. Tatagal ang 10% diskwento sa bayad sa futures trading na ibinahagi ng nag-imbita nang 30 araw mula sa petsa ng pag-activate ng Futures account.
 • Ang kabuuang halaga sa USD ng mga reward na puwedeng mapanalunan ay nakadepende sa pangwakas na halaga sa USD ng kabuuang bilang ng mga BOT token na puwedeng mapanalunan (150 BOT) sa oras ng pamamahagi.
 • Gagamitin ng Binance ang average na closing price sa 11:59:59 PM (UTC) ng mga pares sa pag-trade ng BOT/BUSD sa panahon ng kumpetisyon bilang rate ng palitan ng BOT/USD na gagamitin para sa pamamahagi.
 • Mga kwalipikadong pares sa pag-trade ng BOT: BOT/BUSD, BOT/BTC.
 • Binibilang sa dami ng pag-trade ang parehong pagbili at pagbebenta, hindi kasama ang anumang wash trade, sa lahat ng pares sa pag-trade ng BOT sa spot at margin.
 • Isasama ang dami ng pag-trade ng sub-account at margin account sa karaniwang dami ng pag-trade ng mga master account sa pangwakas na pagkalkula. Hindi titingnan ang bawat sub-account bilang hiwalay na account kapag nakikilahok sa aktibidad na ito.
 • Nakalaan sa Binance ang karapatang i-disqualify ang mga pag-trade na itinuturing na mga wash trade o mga account na ilegal na inirehistro nang maramihan, pakikipag-deal sa sarili o nagpapakita ng mga katangian ng pagmamanipula sa merkado, atbp.
 • Nakalaan sa Binance ang karapatang kanselahin o baguhin ang anumang Aktibidad o Mga Panuntunan sa Aktibidad sa aming sariling pagpapasya.
Abiso sa panganib: Ang pamumuhunan sa cryptocurrency ay nasasailalim sa mataas na panganib sa merkado. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang direkta, hindi direkta, o kinahinatnang pagkalugi bilang resulta ng kumpetisyon sa pag-trade. Isagawa ang iyong mga pamumuhunan nang may pag-iingat.