Susuportahan ng Binance ang Pag-swap ng Fetch.ai (FET) Smart Contract

Binance
2020-10-14 14:20
Mga Kapwa Binancian,
Susuportahan ng Binance ang pag-upgrade/pag-swap ng Fetch.ai (FET) smart contract at pangangasiwaan ang lahat ng teknikal na kinakailangan para sa mga user na may hawak ng FET sa Binance. Sususpindihin ang mga pagdeposito at pag-withdraw ng FET simula 2020/10/14 00:00 AM (UTC), at sa puntong ito, magsisimula kami ng pag-swap ng smart contract. Hindi maaapektuhan ang pag-trade ng FET sa panahon ng pag-upgrade.
Tandaan:
  • Tiyaking mag-iiwan ka ng sapat na oras para ganap na maproseso ang iyong mga deposito ng FET bago ang oras sa itaas. Kung idineposito pagkatapos ng oras sa itaas, ang mga token ay hindi make-credit sa iyong account.
  • Kapag nakumpleto na ang pag-upgrade ng smart contract, magbubukas ang mga pagdeposito at pag-withdraw ng FET.
  • Bagong address ng FET smart contract: 0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85
Para sa karagdagang impormasyon mula sa team ng Fetch.ai, sumangguni sa Anunsyo ng pag-swap ng token ng $FET.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/10/13
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa