Kumita ng Dobleng Mga Reward gamit ang NEO at VET Flexible Savings

Binance
2020-12-21 04:33
Mga Kapwa Binancian:
Ang mga user ng Binance Savings na magsa-subscribe sa NEO at VET simula 2020/12/15 0:00 AM (UTC) ay makakatanggap ng dobleng mga reward, sa anyo ng kanilang interes ng Flexible Savings kasama ang mga pamamahagi ng mga token na reward, tulad ng ipinapakita sa ibaba.
Flexible Savings: (Maglipat Ngayon)
Flexible Savings
Unang reward
Pangalawang reward
NEO
Orihinal na interes ng Flexible Savings
Ipinamahaging GAS
VET
Orihinal na interes ng Flexible Savings
Ipinamahaging VTHO
Paano Gumagana ang Dobleng Mga Reward sa Binance Savings
 • Ang mga Flexible Savings na asset tulad ng NEO at VET ay nakakakuha ng dobleng mga reward, kabilang ang kani-kanilang mga token na reward na GAS at VTHO
 • Sa araw kung kailan ipapamahagi ang mga reward para sa NEO o VET, bibilangin ng system ang 24 na oras na average na posisyon ng NEO o VET sa nakaraang araw.
 • Ang 24 na oras na average na posisyon = Ang kabuuan ng iyong mga posisyon ng NEO o VET sa oras-oras na mga snapshot / 24.
 • Ang pang-araw-araw na reward para sa GAS o VTHO para sa isang Binance Savings account = (Ang kabuuang bilang ng mga reward * Ang 24 na oras na average na mga hawak na NEO o VET sa iyong Binance Savings account sa nakaraang araw) / Ang average na mga hawak na NEO o VET sa lahat ng Binance Savings account sa nakaraang araw.
 • Formula ng pagkalkula ng APY ng mga token ng "dobleng mga reward":
  • APY ng Flexible Savings (para sa NEO o VET) + APY ng Reward na token (GAS o VTHO)
  • APY ng Reward na token = (Halaga ng GAS o VTHO * Ang ratio ng GAS o VTHO sa NEO o VET / Ang kabuuang posisyon ng NEO o VET sa lahat ng Binance Savings account) * 365 * 100%;
 • Oras ng pamamahagi ng reward: Ang mga paglilipat sa parehong araw ay magsisimulang bilangin ang mga hawak sa susunod na oras, at ipapamahagi ang mga reward sa susunod na araw.
Mga Tala:
 • Nakumpleto na ng Binance ang pamamahagi ng mga reward na GAS at VTHO dahil sa NEO at VET na inilipat sa Flexible Savings mula 2020/12/01 0:00 AM (UTC) hanggang 2020/12/15 0:00 AM (UTC). Makikita ng mga user ang kanilang mga reward sa pamamagitan ng pagpili sa Account Center > Wallet > Kasaysayan ng Pamamahagi.
 • Kung ang mga user ay magsa-subscribe sa Flexible Savings pagkatapos ng 2020/12/15 0:00 AM (UTC), ang interes ng Flexible Savings ng NEO at VET, gayundin ang mga reward na GAS at VTHO, ay sabay na ipapamahagi araw-araw.
 • Magsasara ang mga subskripsyon sa isang partikular na produkto sa sandaling maabot ang maximum na limitasyon.
 • Gagawa ang Binance Savings ng mga pagsasaayos sa mga uri ng mga sinusuportahang asset, rate ng interes, indibidwal na limitasyon, at kabuuang limitasyon sa subskripsyon batay sa mga kondisyon ng merkado at sa aming panloob na pamamahala sa panganib.
 • Sumangguni sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance bago gamitin ang anumang produkto sa platform ng Binance Savings.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/12/18
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa