Na-update na Plano sa Paglutas ng Insidente ng COVER

Binance
2021-01-04 13:42
Mga Kapwa Binancian,
Matapos maranasan ng smart contract ng COVER ang isang walang katapusang minting na pag-atake noong 2020/12/28, isang malaking bilang ng mga minted na COVER token (mas malaki kaysa sa supply na nasa sirkulasyon ng COVER) ang binili ng mga arbitrageur sa mga desentralisadong palitan at idineposito sa Binance, na naging sanhi pagbaba ng presyo ng COVER sa isang nakakabahalang rate, at nagresulta sa matinding pagkalugi ng maraming user ng Binance. Sa mga araw kasunod ng pag-atake, nanatiling malapit na nakipag-ugnayan ang Binance sa team ng COVER Protocol para talakayin ang iba't ibang posibilidad ng kabayaran para sa mga sangkot na user namin. Gayunpaman, dahil ang kinakailangang halaga ng kabayaran ay masyadong malaki para mabayaran nang sapat ang lahat ng apektadong user ng Binance, hindi nakapagbigay ang team ng COVER ng anumang pondo na lampas sa kanilang orihinal na plano sa pagbabayad.
Pagkatapos suriin ang pinakabagong plano sa pagbabayad mula sa team ng COVER, napagtanto naming mawawalan ng halaga ang mga token ng isang malaking bilang ng mga Binance user na bumili ng COVER sa Binance pagkatapos ng iminungkahing oras ng snapshot ng COVER noong 2020/12/28 08:11:06 (UTC). Bilang tugon dito, nagpasya ang Binance na ipatupad ang isang planong nagtataguyod sa aming pangunahing prinsipyo ng pagprotekta sa aming mga user.
Bilang karagdagan sa plano sa pagbabayad mula sa team ng COVER, gagamitin ng Binance ang Binance SAFU Fund para bayaran ang kabuuang $10,107,505 USD (ipapamahagi nang 8,171,634.10 BUSD at 2,581.16 ETH) sa mga apektado at kwalipikadong user, na may mga detalyeng nakalista sa ibaba.
Tulad ng inilarawan sa plano sa pagbabayad ng COVER, kukuha ang team ng COVER ng snapshot ng lahat ng balanse sa COVER sa taas ng Ethereum block na 11541218, 2020/12/28 8:11:06 AM (UTC) ("Oras ng Snapshot ng ETH") at mamahagi ng isang bagong COVER token sa ratio na 1 COVER-old = 1 COVER-new. Isasama rin namin ang oras na nahinto ang pag-trade ng COVER sa Binance, 2020/12/28 12:40 PM (UTC) ("Oras ng Paghinto ng Pag-trade") sa aming plano:
 • Para sa mga user ng Binance na hindi nag-trade ng COVER: Kung ang balanse sa COVER ng isang user sa Binance sa Oras ng Snapshot ng ETH ay katumbas ng kanilang balanse sa Oras ng Paghinto ng Pag-trade, makakatanggap ang user na ito ng COVER-new sa ratio na 1: 1 batay sa kanilang balanse sa COVER-old sa Oras ng Snapshot ng ETH.
 • Para sa mga user ng Binance na bumili ng COVER pagkatapos ng Oras ng Snapshot ng ETH: Kung ang balanse sa COVER ng isang user sa Binance sa Oras ng Snapshot ng ETH ay mas mababa kaysa sa kanilang balanse sa Oras ng Paghinto ng Pag-trade:
  • Makakatanggap ang user na ito ng COVER-new sa ratio na 1: 1 batay sa kanilang balanse sa COVER sa Oras ng Snapshot ng ETH.
  • Para sa net na halaga ng biniling COVER ng bawat user, babayaran ng Binance ang mga user mula sa bulsa nito sa orihinal na presyong binili nila ang mga COVER token sa alinman sa ETH o BUSD. Sasagutin nang buo ng Binance SAFU Fund ang kabayarang ito, sa kabuuang $10,107,505.79 USD (na binubuo ng 8,171,634.10 BUSD at 2,581.16 ETH).
 • Para sa mga user ng Binance na nagbenta ng COVER pagkatapos ng Oras ng Snapshot ng ETH: Kung ang balanse sa COVER ng isang user sa Binance sa Oras ng Snapshot ng ETH ay mas mataas kaysa sa kanilang balanse sa Oras ng Paghinto ng Pag-trade, makakatanggap ang user na ito ng COVER-new sa ratio na 1: 1 batay sa kanilang balanse sa COVER-old sa Oras ng Paghinto ng Pag-trade.
 • Hindi magbibigay ang Binance ng anumang karagdagang kabayaran sa mga user na nagdeposito lang ng mga token sa pagitan ng Oras ng Snapshot ng ETH at ng Oras ng Paghinto ng Pag-trade.
Tandaan:
 • Gagamitin ng COVER-new ang COVER ticker mula ngayon. Ang mga COVER-old token ay papangalanan bilang COVEROLD sa Binance.
 • Makukumpleto ng Binance ang pamamahagi ng COVER-new, ETH, at BUSD sa lahat ng apektado at kwalipikadong user bilang bahagi ng plano sa pagbabayad pagkatapos matanggap ang bagong COVER token. Maglalabas ng isang karagdagang anunsyo kapag nakumpleto na ang pamamahagi.
 • Isasara ang mga pag-withdraw para sa COVER-old pagkatapos ng anunsyong ito. Magbubukas ang mga pag-withdraw para sa COVER-new sa sandaling makumpleto ang pamamahagi.
 • Tutukuyin ng Binance kung bubuksan o hindi ang pag-trade para sa COVER-new sa ibang araw.
Mga nauugnay na artikulo:
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/12/31
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa