Paligsahan sa Tagsibol ng Binance Futures - Higit sa $1,600,000 ang Mapapanalunan!

Binance
2021-03-03 02:54
Para ipagdiwang ang Lunar New Year of the Bull, magho-host ang Binance Futures ng isang Paligsahan sa Tagsibol mula sa 2021-03-02 0:00:00 AM (UTC) hanggang sa 2021-04-01 0:00:00 AM (UTC).
Ang paligsahan ay kinabibilangan ng Kumpetisyon sa P&L ng Nangungunang 10 Koponan, mga bonus para sa Nangungunang 20 Pinakasikat na Lider ng Koponan, Mga Reward sa Pang-araw-araw na ROI, at mga premyo para sa Pagpili ng Nangungunang 10 Koponan ng P&L.. May kabuuang pool ng premyo na higit sa 1,600,000 USD sa BNB token na mapapanalunan! (Bisitahin ang page ng paligsahan dito.)
Mga Petsa ng Kumpetisyon:
Panahon ng pag-sign up ng lider ng koponan: 2021-03-02 0:00:00 (UTC) hanggang 2021-03-17 0:00:00 (UTC).
Panahon ng pag-sign up ng miyembro ng koponan: 2021-03-02 0:00:00 (UTC) hanggang 2021-04-01 0:00:00 (UTC).
Panahon ng kumpetisyon: 2021-03-17 0:00:00 (UTC) hanggang 2021-04-01 0:00:00 (UTC).
Panahon ng pagboto: 2021-03-02 0:00:00 (UTC) to 2021-03-25 2:00:00 AM(UTC).
Kumpetisyon sa P&L ng Nangungunang 10 Koponan - Kabuuang Pool ng Premyo na hanggang sa $1,550,000 sa BNB ang Mapapanalunan!
Lahat ng koponan na nagte-trade ng mga Coin-margined at USDⓈ-margined contract sa Binance Futures sa panahon ng kumpetisyon ay ira-rank batay sa kanilang kabuuang USDT na Kita ng Koponan (kabuuang halaga ng USDT na kita ng lahat ng miyembro, kung saan ang kita ay > 0). Tandaan na ang USDT na Kita mula sa mga BUSD Futures contract ay imu-multiply sa isang coefficient ng 2 kapag kinakalkula ang pangwakas na USDT na Kita para sa paligsahan.
Halaga ng Dynamic na Pool ng Premyo
Ang kabuuang pool ng premyo para sa Paligsahan sa USDT na Kita ng Koponan ay tutukuyin batay sa kabuuang bilang ng mga miyembro ng koponan sa lahat ng kalahok na koponan. Kapag mas marami ang mga kalahok, mas mataas ang kabuuang pool ng premyo. Ang maximum na pool ng premyo ay 1,500,000 USD sa BNB token.
Kabuuang Bilang ng Mga Kalahok
1,000
3,000
5,000
10,000
25,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
500,000
Kabuuang pool ng premyo (USD sa BNB)
10,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
400,000
500,000
750,000
1,500,000
Mga Reward sa USDT na Kita ng Koponan
 • Ang una sa rank na koponan ay makakatanggap ng 30% ng pool ng premyo
 • Ang pangalawa sa rank na koponan ay makakatanggap ng 20% ng pool ng premyo
 • Ang pangatlo sa rank na koponan ay makakatanggap ng 10% ng pool ng premyo
Ang pang-apat - pangsampu sa rank na koponan ay pantay na maghahati-hati sa 40% ng pool ng premyo
Ang pamamahagi ng mga reward sa loob ng bawat koponan ay ang sumusunod:
 • Ang bawat Lider ng koponan ay makakatanggap ng 30% ng kabuuang reward ng kanilang koponan.
 • Ang nangungunang 10 indibidwal na nagbigay ng USDT na Kita sa bawat koponan ay pantay na maghahati-hati sa 20% ng kabuuang reward ng kanilang koponan.
 • Lahat ng miyembro ng koponan sa labas ng nangungunang 10 (>0 na kita at dami ng pag-trade na >0) ay pantay na maghahati-hati sa 50% ng kabuuang reward ng kanilang koponan.
Pool ng Bonus para sa Nangungunang 20 Pinakasikat na Lider ng Koponan
Ang Nangungunang 20 Lider ng Koponan na may pinakakwalipikadong mga miyembro ng koponan (binibilang batay sa dami ng pag-trade na > 0 sa panahon ng kumpetisyon) ay makakatanggap ng mga bonus.
Kapag mas marami ang kwalipikadong miyembro ng koponan na mayroon ka, mas malaki ang tsansa mong makakuha ng isang bahagi ng pool ng bonus na premyo na nagkakahalaga ng 51,000 USD sa BNB. Ang istruktura ng reward ay ang sumusunod:
 • Una: $5,000 USD sa BNB
 • Pangalawa - Panlima: maghahati-hati sa 16,000 USD sa BNB
 • Pang-anim - Pangsampu: maghahati-hati sa 15,000 USD sa BNB
 • Ika-11 - Ika-15: maghahati-hati sa 10,000 USD sa BNB
 • Ika-16 - ika-20: maghahati-hati sa 5,000 USD sa BNB
Mga Reward sa Pang-araw-araw na ROI 75,000 USD sa BNB token ang mapapanalunan sa kabuuan!
Ang lahat ng user na may minimum na kabuuang dami ng pag-trade na 10,000 USDTsa anumang Coin-margined at USDⓈ-margined contract ay ira-rank batay sa kanilang pang-araw-araw na ROI. Mayroong kabuuang 15 panahon ng kwalipikasyon, simula sa 2021-03-17 sa 0:00:00 (UTC), at ang bawat panahon ng kwalipikasyon ay tatakbo nang 24 na oras. Tandaan na ang ROI mula sa mga BUSD Futures contract ay imu-multiply sa isang coefficient ng 2 kapag kinakalkula ang pang-araw-araw na ROI para sa bawat takbo.
Ang istruktura ng reward para sa bawat kumpetisyon sa pang-araw-araw na ROI ay ang sumusunod:
 • Ang unang puwesto ay makakatanggap ng 1,000 USD sa BNB token
 • Ang pangalawang puwesto ay makakatanggap ng 500 USD sa BNB token
 • Ang pangatlong puwesto ay makakatanggap ng 300 USD sa BNB token
 • Ang ikaapat - ikasampung puwesto ay pantay na maghahati-hati sa isang pool ng 1,400 USD sa BNB token
 • Ang ika-11 - ika-50 puwesto ay pantay na maghahati-hati sa isang pool ng 1,800 USD sa BNB token
Mga Premyo para sa Pagpili ng Nangungunang 10 Koponan ng P&L
Puwede ring bumoto ang mga user para sa mga kalahok na koponan na sa tingin nila ay nasa Nangungunang 10 Koponan ng P&L. Sa pagtatapos ng kumpetisyon, ang mga user na bumoto para sa Nangungunang 10 Koponan ng P&L ay magiging kwalipikadong tumanggap ng mga bonus na reward. Bawat tiket sa pagboto ay nagpapahintulot sa user na bumoto nang isang beses at para sa isa sa mga kalahok na koponan sa kumpetisyon. Ang mga user ay puwedeng bumoto nang mahigit sa isang beses at para sa higit sa isang koponan. Narito ang mga panuntunan para maging kwalipikado:
 • Ang mga user na may pang-araw-araw na minimum na kabuuang dami ng pag-trade na 1,000 USD (BUSD at/o USDT) sa anumang Coin-margined at USDⓈ-margined contract ay makakatanggap ng 1 tiket sa pagboto.
 • Ang mga user na magbubukas ng Futures account sa unang pagkakataon at makakapag-ipon ng minimum na dami ng pag-trade na 1,000 USDT sa anumang Coin-margined at USDⓈ-margined contract sa loob ng parehong araw ng pagbubukas ng kanilang Futures account ay makakatanggap ng 1 karagdagang tiket sa pagboto.
 • Puwede ring piliin ng mga user na kumuha ng mga karagdagang tiket sa pagboto sa pamamagitan ng pagbili ng mga ito mula sa landing page ng paligsahan nang 1 BUSD bawat isa. Puwedeng bumili ang bawat user ng hanggang 10 tiket sa pagboto kada araw.
Mga reward sa pagboto:
Naglaan ang Binance ng 20,000 BUSD token para sa pool ng bonus sa pagboto, at lahat ng karagdagang pondong nakolekta mula sa pagbili ng mga tiket sa pagboto ay idaragdag sa pool ng bonus sa pagboto. Sa pagtatapos ng kumpetisyon ng pag-trade, ang mga user na bumoto para sa Nangungunang 10 Koponan ng P&L ay makakatanggap ng mga sumusunod na reward:
Istruktura ng Reward ng Mga Botante
Ang mga user na bumoto para sa una sa rank na koponan ng P&L ay makakatanggap ng 30% ng pool ng bonus sa pagboto sa BUSD token
Ang mga user na bumoto para sa pangalawa sa rank na koponan ng P&L ay makakatanggap ng 20% ng pool ng bonus sa pagboto sa BUSD token
Ang mga user na bumoto para sa pangatlo sa rank na koponan ng P&L ay makakatanggap ng 10% ng pool ng bonus sa pagboto sa BUSD token
Ang mga user na bumoto para sa pang-apat - pangsampu sa rank na koponan ng P&L ay makakatanggap ng 40% ng pool ng bonus sa pagboto sa BUSD token
Mga Reward ng Mga Indibidwal na Botante
Ang reward ng bawat indibidwal na user na bumoto para sa Nangungunang 10 Koponan ay proporsyonal sa kanilang mga boto para sa Nangungunang 10 Koponan.
Ang pagkalkula ay gaya sa sumusunod: (kabuuang bilang ng boto ng indibidwal na user sa pinakanangungunang koponan / kabuuang boto ng pinakanangungunang koponan) * 30% ng pool ng bonus sa pagboto + *** *** + (kabuuang bilang ng boto ng indibidwal na user sa nangungunang 10 koponan / kabuuang boto ng nangungunang 10 koponan) * 40% ng pool ng bonus sa pagboto/7
Paano maging isang lider ng koponan o miyembro ng koponan?
Maging Isang Lider ng Koponan
 • Mga Pakinabang ng Lider ng Koponan
  • Makakuha ng 30% ng kabuuang reward ng iyong koponan
  • Ang iyong account ay makakatanggap ng boost sa referral bonus na hanggang 30%
  • Makakuha ng de-kalidad na exposure sa mundo mula sa Binance media.
  • Kapag mas marami ang mga trader ng koponan (>0 na dami ng pag-trade sa panahon ng paligsahan), mas malaki ang tsansa mong manalo ng isa sa mga reward na "Nangungunang 20 Pinakasikat na Lider ng Koponan" na 51,000 USD sa BNB token.
 • Mga Tala para sa Mga Lider ng Koponan
  • Kapag nabuo na ang iyong koponan, hindi ka na makakagawa ng anumang karagdagang pagbabago.
  • Ang mga lider ng koponan ay dapat na nakapagbukas na ng Binance Futures account at nakapagdeposito ng hindi bababa sa 10 USDT sa BTC (o 10 USDT sa ETH, ADA, o LINK, atbp.) sa iyong Binance Coin-margined Futures wallet o sa iyong Binance USDⓈ-margined Futures wallet bago bumuo ng isang koponan.
  • Ang bawat koponan ay kailangang magkaroon ng minimum na 10 miyembro ng koponan (Lider + 9 na Miyembro).
  • Kung hindi maaabot ng mga lider ng koponan ang kinakailangang ito sa loob ng 7 araw mula sa pag-sign up, mabubuwag ang koponan at malaya nang sumali sa ibang koponan ang mga miyembro. Walang limitasyon sa kung gaano karaming miyembro ng koponan ang puwedeng sumali sa bawat koponan.
  • Maipagpapatuloy ng mga lider ng koponan ang pagdaragdag ng mga miyembro ng koponan pagkatapos ng panahon ng pag-sign up at ang paghahanap sa kanilang 10 pinakamalakas na kasapi.
  • Ibahagi ang link ng koponan para mag-imbita ng mga tao na sumali sa iyong koponan para makuha mo rin sila bilang iyong referral. Kung sasali sa iyong koponan ang mga dati nang user ng Binance Futures, ang relasyon ng referral ng user ay hindi maaapektuhan.
  • Sa panahon ng kumpetisyon, pinapayagan ang mga lider ng koponan na bumuo ng sarili nilang mga grupo ng komunidad at magbigay ng mahalagang pagsusuri sa merkado at gabay sa kung paano mag-trade sa Binance Futures.
  • Tandaan na ang pagsusuring ibibigay ng mga lider ng koponan ay hindi kumakatawan sa mga pananaw ng Binance sa anumang paraan. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkalugi sa pag-trade na mararanasan ng mga miyembro ng koponan dahil sa pagsunod sa patnubay mula sa mga lider ng koponan.
Maging Isang Miyembro ng Koponan:
 • Ang lahat ng kalahok ay dapat na nakapagbukas na ng Binance Futures account at nakapagdeposito ng hindi bababa sa 10 USDT sa BTC (o katumbas ng 10 USDT sa ETH, ADA, o LINK, atbp.) sa iyong Binance Coin-margined Futures wallet o sa iyong Binance USDⓈ-margined Futures wallet, bago sumali sa isang koponan.
 • Puwedeng piliin ng mga kalahok na sumali sa kanilang paboritong koponan mula sa landing page ng paligsahan. Hindi mo na mababago ang iyong koponan pagkatapos mong sumali, maliban kung hindi aabot sa 10 miyembro ang koponan sa loob ng itinakdang oras.
 • Puwedeng sumali ang mga kalahok sa anumang koponan sa kahit anong punto sa panahon ng kumpetisyon.
 • Ibahagi ang link ng koponan para mag-imbita ng mga tao na sumali sa iyong koponan para makuha mo rin sila bilang iyong referral. Kung sasali sa iyong koponan ang mga dati nang user ng Binance Futures, ang relasyon ng referral ng user ay hindi maaapektuhan.
Mga Tuntunin at Kondisyon
 • Mga Pagkalkula ng USDT na Kita ng Koponan:
➢ Pangwakas na USDT na Kita para sa bawat koponan = Kabuuan ng indibidwal na USDT na kita ng lahat ng miyembro ng koponan na may kitang > 0 sa loob ng koponan
➢ Indibidwal na Pangwakas na USDT na Kita = ∑( Kita sa USDⓈ-M Futures Asset 1 * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng Asset 1 laban sa Kita sa USDT+COIN-Ⓜ Futures Asset 2 * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng Asset 2 laban sa USDT)
➢ Kita sa USDⓈ-M Futures Asset 1 = Pangwakas na Balanse sa Account ng Asset 1 (kabilang ang unrealized PNL) - Inisyal na Balanse sa Account ng Asset 1 (kabilang ang unrealized PNL) + Mga Pag-withdraw ng Asset 1 - Mga Deposito ng Asset 1 - Mga referral bonus ng Asset 1 - BNB na komisyon * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng BNB laban sa Asset 1
* Ang PNL mula sa BUSD Futures contract ay imu-multiply sa isang coefficient ng 2 kapag kinakalkula ang Kita sa USDⓈ-M Futures
➢ Kita sa COIN-M Futures Asset 2 = Pangwakas na Balanse sa Account ng Asset 2 (kabilang ang unrealized PNL) - Inisyal na Balanse sa Account ng Asset 2 (kabilang ang unrealized PNL) + Mga Pag-withdraw ng Asset 2 - Mga Deposito ng Asset 2 - Mga referral bonus ng Asset 2 - BNB na komisyon * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng BNB laban sa Asset 2
 • Mga Pagkalkula ng Indibidwal na Pang-araw-araw na ROI:
➢ Indibidwal na Pang-araw-araw na ROI = Indibidwal na pang-araw-araw na USDT na kita / (100USDT + Inisyal na Balanse sa Account sa USDⓈ-M Futures sa USDT + Inisyal na Balanse sa Account sa COIN-M Futures sa USDT)
➢ Indibidwal na USDT na kita = ∑( Pang-araw-araw na Kita sa USDⓈ-M Futures Asset 1 * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng Asset 1 laban sa USDT + Pang-araw-araw na Kita sa COIN-Ⓜ Futures Asset 2 * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng Asset 2 laban sa USDT)
➢ Pang-araw-araw na Kita sa USDⓈ-M Futures Asset 1 = Balanse sa Account ng Asset 1 sa pagtatapos ng araw (kabilang ang unrealized PNL) - Balanse sa Account ng Asset 1 sa pagsisimula ng araw (kabilang ang unrealized PNL) + Mga Pag-withdraw ng Asset 1 - Mga Deposito ng Asset 1 - Mga referral bonus ng Asset 1 - BNB na komisyon * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng BNB laban sa Asset 1
* Ang PNL mula sa BUSD Futures contract ay imu-multiply sa isang coefficient ng 2 kapag kinakalkula ang Kita sa USDⓈ-M Futures
➢ Pang-araw-araw na Kita sa Coin-M Futures Asset 2 = Balanse sa Account ng Asset 2 sa pagtatapos ng araw (kabilang ang unrealized PNL) - Balanse sa Account ng Asset 2 sa pagsisimula ng araw (kabilang ang unrealized PNL) + Mga Pag-withdraw ng Asset 2 - Mga Deposito ng Asset 2 - Mga referral bonus ng Asset 2 - BNB na komisyon * Pang-araw-araw na rate ng pagsasara ng BNB laban sa Asset 2
 • Ang lahat ng kalahok ay dapat na nakapagbukas na ng Binance Futures account at nakapagdeposito ng hindi bababa sa 10 USDT (o katumbas ng 10 USDT sa BTC, ETH, ADA, o LINK, atbp.) sa kanilang Binance Coin-margined Futures wallet o sa kanilang Binance USDⓈ-margined Futures wallet para makasali sa bawat aktibidad sa panahon ng kumpetisyon.
 • Lahat ng pares sa pag-trade na COIN-margined at USDⓈ-margined ay kasali sa paligsahang ito.
 • Ang mga rank at resulta ng Leaderboard ng bawat pang-araw-araw na kumpetisyon ay ia-update bawat araw nang 2:00 AM (UTC).
 • Ang bawat araw ay tumutukoy sa 00:00 AM hanggang 00:00 AM sa susunod na araw (UTC).
 • Puwedeng manalo ang mga user ng maraming premyo hangga't sinusunod nila ang mga tuntunin at kondisyon ng bawat kumpetisyon.
 • Ang mga sub-account ay hindi ituturing na indibidwal na mga kalahok. Ang P&L at dami ng pag-trade ng mga sub-account ay isasama sa karaniwang P&L at dami ng pag-trade ng mga master account sa pangwakas na pagkalkula.
 • Pamamahagi ng mga reward:
  • Ang mga reward para sa USDT na Kita at pagboto ay ipapamahagi sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng paligsahan. Puwede kang mag-log in at masusuri mo ang iyong mga reward sa pamamagitan ng Account > coin-margined contract wallet.
  • Ang mga pang-araw-araw na reward ay ipapamahagi sa araw na makumpirma ang mga nanalo, puwede kang mag-log in at masusuri mo ang iyong mga reward sa pamamagitan ng Account > coin-margined contract wallet.
  • Ang rate ng palitan ng BNB at USDT ay ibabatay sa real-time na rate ng palitan sa oras ng pamamahagi.
 • Nakalaan sa Binance ang karapatang i-disqualify ang mga pag-trade na itinuturing na mga wash trade, mga ilegal na maramihang pagrerehistro ng account, pakikipag-deal sa sarili, o nagpapakita ng mga katangian ng pagmamanipula sa merkado, atbp.
 • Kung madi-disqualify ang isang lider ng koponan sa kumpetisyon, ang kaukulang 30% reward ay pantay na hahatiin sa mga miyembro ng koponan. Magiging kwalipikado para dito ang mga miyembro ng koponan na makakaabot sa 50,000 USDT na dami ng pag-trade sa Binance Futures sa panahon ng aktibidad.
 • Nakalaan sa Binance ang karapatang kanselahin o baguhin ang anumang Aktibidad o Mga Panuntunan sa Aktibidad sa aming sariling pagpapasya.
Babala sa Panganib: Ang futures trading ay nagdadala ng malaking panganib at posibilidad ng parehong makabuluhang kita at pagkalugi. Ang mga nakaraang nakamit na kita ay hindi nagpapahiwatig ng mga return sa hinaharap. Ang lahat ng iyong balanse sa margin ay puwedeng ma-liquidate kapag nagkaroon ng matinding paggalaw ng presyo. Ang impormasyon dito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pananalapi o pamumuhunan mula sa Binance. Ang lahat ng diskarte sa pag-trade ay gagamitin batay sa iyong sariling paghuhusga at pananagutan. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkaluging puwedeng mangyari dahil sa iyong paggamit ng Futures.