Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Trading API Open for Beta Testing

Binance
2017-07-19 01:03

Dear all,

 

To better serve your trading needs, Binance trading API will be open for beta testing later this week.  If you wish to participate, please contact our helpdesk.

 

Thank you for your support!

 

Binance Team

2017/07/19