Binance Liquid Swap brukeravtale

Binance
2021-07-06 17:02
Binance Liquid Swap-tjeneste
Etter at du har fullført registrerings- og verifiseringsprosedyrene for Binance-kontoen, må du, med mindre annet er spesifisert av Binance, også inngå en «Binance Liquid Swap-brukeravtale» med Binance, i tillegg til å åpne en bestemt Binance Liquid Swap-konto og / eller fullføre relevante prosedyrer før du kan bruke denne tjenesten. Det bes om at du leser og godtar følgende:
A. Når du sørger for likviditet til Binance Liquid Swap:
a. Brukere kan få ekspedisjonsgebyrinntekten generert av Binance Liquid Swap-transaksjoner;
b. I samsvar med reglene for Binance-plattformen, gir brukere Binance ubetinget autorisert tilgang til å fordele og distribuere ekspedisjonsgebyrinntekten generert av Binance Liquid Swap-transaksjonen på en rimelig måte;
c. Ressurser lagt til av brukere kan få ekspedisjonsgebyrinntekten generert av Binance Liquid Swap-transaksjoner. Samtidig kan ressurser lagt til av brukere få aktuell rente for tokenet som er lagt til (gjelder bare når slike token har de aktuelle nåværende produktene). Imidlertid, når prisen for em bestemt valuta svinger skarpt i markedet, kan det hende at relaterte aksjonærer ikke kan oppnå samme inntjening. Derfor er ikke atferden med å legge til likviditet en risikofri operasjon med garantert inntjening.
B. Ved bruk av Binance Liquid Swap-tjenesten:
a. Før bruk av Binance Liquid Swap, må brukeren bekrefte enhetsprisen og nødvendig ekspedisjonsgebyr. Så snart transaksjonsinstruksjonen er utstedt, vil den digitale valutaressursen bli vekslet med ressursen i BSwap («Transaksjon»). Så snart transaksjonen er gjennomført, blir brukerkontoen oppdatert. For å kunne fullføre transaksjonen, skal brukeren gi Binance en midlertidig autorisasjon til å kontrollere den digitale valutaen disponert i transaksjonen;
b. Brukere godtar å betale påløpte transaksjonsgebyrer («ekspedisjonsgebyr») til Binance, og Binance har rett til å endre ekspedisjonsgebyret når som helst etter eget skjønn. Det oppdaterte ekspedisjonsgebyret vil gjelde for alle salg og andre relaterte transaksjoner som oppstør etter ikrafttredelsesdatoen for endringen av ekspedisjonsgebyret. Brukere gir Binance autorisasjon til å trekke fra eventuelle gjeldende gebyrer fra kontoene sine i samsvar med vilkårene i denne brukeravtalen.
C. Brukere skal overholde relevante lover og forskrifter for å sikre at kilden til digitale ressurser er lovlig og kompatibel.
D. Brukere skal ha full forståelse for risikoen ved investering i digitale ressurser. Det kan oppstå både gevinst og tap ved bruk av denne tjenesten. Brukere bør utvise forsiktighet og bruke denne tjenesten innenfor midlenes kapasitet.
E. Brukere godtar at alle investeringsoperasjoner som utføres på Binance representerer deres sanne investeringsintensjoner, og aksepterer ubetinget de potensielle risikoene og fordelene knyttet til deres investeringsbeslutninger.
F. Binance forbeholder seg retten til å suspendere og avslutte Binance Liquid Swap-tjenesten. Om nødvendig, kan Binance suspendere og avslutte BSwap-tjenesten når som helst.
G. På grunn av nettverksforsinkelser, datasystemfeil og andre force majeure-situasjoner, kan utførelsen av BSwap-tjenesten bli forsinket, satt på pause, suspendert eller være avvikende. Binance vil gjøre sitt beste for å sikre, men vil ikke love en stabil og effektiv drift av kjøringssystemet for BSwap-tjenesten. På grunn av ovenfor nevnte faktorer, vil ikke Binance påta seg noe ansvar dersom det endelige gjennomføringsresultatet for Binance Liquid Swap-tjenesten er forskjellig fra brukerens forventninger.